Pro rodiče a děti

Adresář oddílů

10. PTO Severka
10. PTO Severka

Severka je pionýrský tábornický oddíl s více než 30 letou tradicí. Celkový počet našich členů je okolo 120, z toho zhruba 50-60 tvoří děti do 15 let.

Více informací

11. PTO Iktómi
11. PTO Iktómi

Dětský tábornický oddíl se zaměřením na indiány Severní Ameriky.

Více informací

111. PTO Vinohrady
111. PTO Vinohrady

Oddíl se zaměřuje na táboření a poznávání přírody, jednodenní a vícedenní výpravy, letní tábory a motivované hry. V našich oddílech je kladen velký důraz na týmovou spolupráci a zdravou komunikaci mezi dětmi i dospělými.

Více informací

176. PTO Vlčata
176. PTO Vlčata

Oddíl 176. PTO Vlčata byl založen 17.5.1971 na tehdejší pionýrské skupině, která působila na základní škole na Merhautove 37. V roce 1993 došlo k novém náboru členů v městské části Bystrc a oddíl se tak fakticky přestěhoval do Bystrce. V současné době má oddíl asi 40 členů ve všech věkových kategoriích od 4 do 18 let a také více než desítku rádců a vedoucích. Kolem oddílu se pohybuje poměrně početná skupina bývalých členů, aktivních rodičů,…

Více informací

2. PTO Poutníci

Poutníci jsou pionýrský oddíl ze Slatiny.

Více informací

21. PTO Hády
21. PTO Hády

21. PTO Hády funguje pod skupinou 91. PS Hády v Brně Líšni. Klubovny se nachází mezi ZŠ Masarova 11 a nákupním střediskem Albert. V oddíle fungují 4 družinky, dělené podle věku dětí. Zaměřujeme se na celoroční a tábornickou činnost, soužití s přírodou a rozvoj osobnosti.

Více informací

24. PTO Života v přírodě
24. PTO Života v přírodě

Oddíl Života v Přírodě je prvním oddílem 14 TSP Zeměpisná společnost „Po cestách vlasti“. Naše činnost je zaměřená především na víkendové akce, ať už se jedná o vícedenní výpravy či jednodenní výlety.Oddílový rok je velmi rozmanitý, v zimě jezdíme na týden na lyže, v létě na vodu, občas na některé akci slaňujeme a každý rok se činnost snažíme nějakým způsobem obohatit. Loni jsme například vyrazili na zábavný výlet na koloběžkách po Moravském…

Více informací

25. PTO Ochrany přírody
25. PTO Ochrany přírody

Jsme 2. oddíl Ochrany přírody, pod vedením Vojty a jeho instruktorů prožíváme spoustu dobrodružství a zábavy. Snažíme se dětem rozšířit obzory v různých odvětvích, ale také je naučit samostatnosti. Učíme děti, jak vařit v přírodě, stanovat a užívat si pobytu v přírodě. Připravujeme pro děti všelijaké neobvyklé akce, jako je například voda, cyklovýlety nebo každoroční ledovou akci v městech nejen po Česku.

Více informací

26. PTO Kulturní Historie
26. PTO Kulturní Historie

Náš oddíl je na prvním místě zaměřený na pobyt v přírodě a její poznávání. Učíme děti tábornickým a turistickým dovednostem – jak se správně v lese chovat, jak vařit na ohni, jak stanovat, orientovat se v přírodě, atp. Za důležité považujeme i vzdělávání v oblasti vlastivědy, kdy se zábavnou formou pokoušíme dětem předat znalosti o naší vlasti. Tuto činnost podporujeme i výlety po celé ČR a návštěvou zajímavých míst. V neposlední řadě…

Více informací

27. PTO Lesní Moudrosti
27. PTO Lesní Moudrosti

Jsme čtvrtý oddíl Zeměpisné společnosti "Po cestách vlasti", který má schůzky vždy ve čtvrtek. Každý týden se potkáváme, abychom společně strávili příjemný čas různorodými aktivitami od pohybových her až po vzdělávací program. Učíme se poznávat přírodu a osvojujeme si tábornické dovednosti, které se nám hodí umět na víkendových výletech a výpravách. Právě na nich se vydáváme do lesů, abychom poznali nový kousek světa, zažili dobrodružství a…

Více informací

32. PTO Severka
32. PTO Severka

Severka je pionýrský tábornický oddíl s dlouholetou tradici. Je zaměřený na turistiku, pobyt v přírodě, tábornictví, sportovní hry a vodáctví, ale provozujeme také jiné činnosti jako je zpívání, plavání, bruslení, horolezectví, lyžování, výlety na kolech a koních, návštěvy jeskyní, akce pro rodiče s dětmi aj.

Více informací

34. PTO Tulák
34. PTO Tulák

Tulák je součástí Pionýra, jedné z největších organizací pro mladé v České republice. Nabízí všem příležitost k cestování, sportu, turistice, hrám a soutěžím, poznávání kamarádů a učení se zajímavých věci. Zkrátka dáváme smysl volnému času. 34. PTO Tulák je všeobecný, smíšený a věkově prostupný (od 5 let) volnočasový oddíl. Do 15 let je člen dítětem, dále rádcem a vedoucím (pokud chce) a podílí se už i na přípravě činnosti pro ostatní. Každý…

Více informací

41. PTO Dráčata
41. PTO Dráčata

Jsme malá parta kluků a děvčat, které baví táboření, turistika a poznávání přírody. Na pravidelných oddílových schůzkách si hrajeme, soutěžíme a učíme se nové dovednosti. Jezdíme na jednodenní i vícedenní výpravy a poznáváme různá zajímavá místa. Každoročně o prázdninách trávíme dva týdny na stanovém táboře na základně Lhota u Lysic. Do oddílu jezdí děti z různých částí Brna a na tábory již pravidelně zveme i děti mimobrněnské. První kontakt na…

Více informací

48. PTO Stezka
48. PTO Stezka

Jsme tábornický oddíl s třicetiletou tradicí. Snažíme se, aby ani v dnešní uspěchané době nezůstaly jen prázdnými frázemi slova jako opravdové přátelství, sehraná parta a spousta báječných zážitků. Náš kolektiv proškolených vedoucích se snaží dětem smysluplně vyplnit volný čas, aby se bavily, ale zároveň se přiučily něčemu novému a dostaly se do přírody.

Více informací

6. PTO Nibowaka
6. PTO Nibowaka

Náš oddíl má již dlouhou tradici. Snažíme se především připravovat dětem program, který je bude bavit a zároveň si z něj něco odnesou. Jsme rozdělení do tří schůzek - Lišky, Stopařky a Vlaštovky. Děti na schůzkách jsou všechny společně, bez ohledu na věk a pohlaví.

Více informací

63. PTO Phoenix
63. PTO Phoenix

Náš oddíl působí při 7. PS BORAČ od roku 1992. O sedm let později jsme vstoupili do Sdružení pionýrských tábornických oddílů. V dnešní přetechnizované době se snažíme dětem ukázat krásu přírody a tak se naše činnost zaměřuje na její poznávání, jednodenní výlety i vícedenní výpravy a táboření.

Více informací

64. PTO Lorien
64. PTO Lorien

Náš oddíl je součástí sdružení pionýrských tábornických oddílů více jak 20 let. Vašim dětem můžeme nabídnout pestrý program formou her a soutěží s trochou turistiky, táborničení, sportem a výtvarnou činností.

Více informací

66. PTO Brabrouci Modřice
66. PTO Brabrouci Modřice

Zakládajícími členy oddílu se stala skupinka dětí, které přerostly cvičení pro děti a rodiče v modřickém Sokole. V té době jsme se na vedení tohoto cvičení podíleli, a proto jsme se s ostatními rodiči domluvili, že pro děti, které začaly chodit do školy, založíme turistický oddíl. Oddíl začal pracovat ve školním roce 1998/1999 pod záštitou PS Vinohrady, která se nás ujala. Po roce činnosti, kdy už bylo jasné, že se to dětem líbí, jsme…

Více informací

99. PTO Kamzíci
99. PTO Kamzíci

Jsme volnočasový dětský oddíl při 30. PS Mládí v Brně. Účastníme se a nebo sami pořádáme spousty akcí po celý rok, ale naše nejoblíbenější akce je letní tábor. Do oddílu má přístup každý, kdo chce poznat nové kamarády, nebojí se přiložit ruku k dílu a hlavně má pořád dobrou náladu.

Více informací

Antares
Antares

Jsme sportovně tábornický oddíl pro děti od 5 do 15 let fungující pod neziskovou organizací Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Pavučina. Scházíme se týdně, a to vždy v úterý a čtvrtek. Během této doby hrajeme různé tradiční i netradiční hry, které rozvíjí spoustu našich dovedností. Učíme se spolupracovat v kolektivu, přijímat kompromisy, ale zároveň se umět prosadit. Občas také něco vyrábíme, nebo se učíme tábornickým dovednostem, které využijeme…

Více informací

Bublinky
Bublinky

V oddíle se věnujeme dětem ve věku od 5 do 8 let. Scházíme se jednou týdně na klubovně, kde si hrajeme, učíme se novým věcem o přírodě, novým dovednostem nebo třeba vyrábíme. Každý měsíc máme nějakou akci, občas je to jen jednodenní výlet, ale zvládáme i víkendové výlety v okolí Brna.

Více informací

Čtyřlístek
Čtyřlístek

všeobecný oddíl pro děti do 6. třídy. Funguje již 15 let. Schází se pravidelně ve vlastní klubovně. Činnost - hry, soutěže, drobné výrobky, tábornické dovednosti, jednodenní i víkendové akce, tábory.

Více informací

Divadelní kroužek PS Kamarádi Křenovice
Divadelní kroužek PS Kamarádi Křenovice

Na našich schůzkách se děti učí hrát divadlo. A plánuje se představení na školní vánoční besídce a v jarních měsících pohádka pro nejmenší.

Více informací

Jednadvacítka
Jednadvacítka

Jsme turisticko-tábornický oddíl fungující už 90 let. Hlavní náplní naší činnosti je pořádání různých akcí a výletů v průběhu školního roku, přes prázdniny pak organizujeme 14 denní tábor v srdci přírody.

Více informací

Kamarádi PS Jevišovice

Náš oddíl je všestranně založený. Zabýváme se turistikou, pobytem v přírodě, kulturou, historií, výtvarnou a rukodělnou činností, tábornickými dovednostmi, apod. Rádi se zapojujeme do soutěží, cestujeme a poznáváme nové věci.

Více informací

Kulička

Oddíl Kulička je určen dětem ve věku 4 - 6 let. Program oddílu je přizpůsoben věku dětí. Nejmenší děti mají náplň zaměřenou více na rozvoj osobnosti, učí se samostatnosti při běžných samoobslužných činnostech, sebeprosazování se v novém kolektivu vrstevníků. Náplní schůzek jsou rukodělky (kdy si děti rozvíjí fantazii a učí se správně držet pastelky, stříhat, lepit apod.) a pohybové hry (pro rozvoj základních dovedností). Předškoláci, popř.…

Více informací

Letečtí modeláři Bošovice, PS Zouvalka
Letečtí modeláři Bošovice, PS Zouvalka

Základní činností je stavba modelů z plastikovýchových stavebnic, kroužek vznikl při ZŠ a MŠ Bošovice v roce 2015 při stavbě papírového balonu na teplý vzduch, postupně po získání dovedností se budou učit ovládat lety s RC modely po absolvování výcviku na simulátoru.

Více informací

Lvíčata

Smíšený oddíl pro všechny věkové kategorie. Na schůzkách se učíme tábornické dovednosti, jako jsou uzly, šifry, poznávání rostlin a zvířat, práce s mapou, ohně a zdravověda. Chodíme do přírody, jezdíme na výlety, vyrábíme nebo si hrajeme venku i v klubovně. Letošní rok je motivován celoroční hrou Ve jménu krále.

Více informací

PS Radlice Medlánky
PS Radlice Medlánky

Pionýrská skupina pracovala při ZŠ Křídlovická 30b, Brno formou zájmových oddílů. V roce 1979 se spojila s PS Bakalovo nábřeží a z dotace ministerstva školství společně obě skupiny vybudovaly tábor v Radlicích u Volfířova. Tak začala letní táborová činnost, která trvá do dnešních dnů. V táboře není dosud zavedena elektřina, což podporuje ještě větší romantiku a přitažlivost tohoto kouzelného koutu přírody. V lednu 2010 změnila pionýrská skupina…

Více informací

Turistický oddíl Černý delfín
Turistický oddíl Černý delfín

Turistický oddíl Černý delfín je oddíl s dlouhou tradicí - pracuje s dětmi a mládeží nepřetržitě již téměř 25 let. Představuje zajímavou náplň pro volný čas Vašich dětí, pořádá pravidelné oddílové schůzky, víkendové výpravy a akce, letní i zimní tábory. Má kvalitní kádr vedoucích, všechno vlastních odchovanců, plně proškolených a kvalifikovaných a také dobré materiální zázemí.

Více informací

Turistický oddíl Jiřího Wolkera

Oddíl Jiřího Wolkera je součástí 52. Pionýrské skupiny SLUNOVRAT se sídlem v Brně. Tato pionýrská skupina sdružuje tři oddíly - kromě oddílu Jiřího Wolkera je to oddíl Šipky v Bohunicích a oddíl Stopaři v Kohoutovicích. Máme spolu kamarádské vztahy a (ne)pravidelně se setkáváme na společných výletech, výpravách a akcích. Oblíbenými jsou zejména společné Jarní prázdniny.

Více informací

VýLetkovníci

VýLetkovníci jsou oddíl založený při 85. PS Letka pro děti ve věku 6 až 15 let, v rámci kterého se pravidelně jednou do měsíce potkáváme na schůzkách, během kterých se věnujeme hrám a výtvarným i pohybovým aktivitám.

Více informací

Žabky Jedovnice
Žabky Jedovnice

Jsme jedovničtí pionýři, kteří rádi trávíme čas v přírodě mezi kamarády. Během roku se pravidelně scházíme na schůzkách v naší klubovně, kde si užíváme spoustu zábavy hraním her, vyráběním, učením se různých dovedností (jako například uzlování, zdravověda, morseovka atd.) nebo poznáváním přírody. Zúčastníme se různých soutěží mezi které mimo jiné patří turnaj v ringu, uzlařská regata, pěvecká soutěž Porta nebo soutěž pro všechny pionýry- Setonův…

Více informací