Pro rodiče a děti

66. PTO Brabrouci Modřice

Zakládajícími členy oddílu se stala skupinka dětí, které přerostly cvičení pro děti a rodiče v modřickém Sokole. V té době jsme se na vedení tohoto cvičení podíleli, a proto jsme se s ostatními rodiči domluvili, že pro děti, které začaly chodit do školy, založíme turistický oddíl. Oddíl začal pracovat ve školním roce 1998/1999 pod záštitou PS Vinohrady, která se nás ujala.

Po roce činnosti, kdy už bylo jasné, že se to dětem líbí, jsme požádali o přijetí do SPTO, kde jsme byli přijati na srazu PTO v Březníku v roce 2001. To už jsme nosili i svoje modrohnědé šátky, které svou barvou připomínají vzácný exemplář brabrouka modrého, který kdysi žil na Staré řece v Modřicích, která je chráněným územím. Od začátku má oddíl turistické zaměření, i když sem tam zavítáme i do výtvarných a jiných činností, jak už k činnosti oddílu patří.

Oddíl se scházel v klubovně pod radnicí, pak po dobu přestavby radnice dva roky v klubovně Kovolitu a nyní zase v klubovně na radnici.

Informace o našem oddíle

Adresa klubovny: Náměstí Svobody 93, Modřice Vedoucí oddílu: Tomáš "Kečup" Hejtmánek
Termín schůzek: předškoláci-2. třída: středa 16:00 - 17:00
2.-3. třída: čtvrtek 17:00 – 18:00
3.-4. třída: pondělí 18:00 – 19:30
4.–6. třída: středa 17:00 – 18:30
7.-9. třída: úterý 17:00 - 19:00
Telefon: 733 121 767
Web stránky: http://www.brabrouci.cz Email: tomt8112@gmail.com

Fotky ze života oddílu

Adresa klubovny na mapě


Zvětšit mapu