Partneři

Partneři

Podpořte děti.

Jen stěží bychom mohli fungovat bez podpory našich přátel, partnerů a sponzorů.

Díky dotacím, grantům, sponzorským darům, podpory materiální a zejména práci dobrovolníků zajišťujeme veškerou naší činnosti, a že jí není málo. Pomoc směřuje vždy dětem, do jejich rozvoje a zábavy, do naší budoucnosti.

Činnost je spolufinancována z dotací Jihomoravského kraje, Statutárního města Brna a MŠMT.

Sami můžete rozhodnout, koho a jak podpoříte - ať už finančně, materiálně nebo přenesením svých dobrých zkušeností s Pionýrem dále mezi své známé. Více informací na emailu kancelar@jmpionyr.cz.

A děkujeme všem, kteří nám pomáhají.

Pro roky 2022-2024 jsme opět uzavřeli Memorandum o spolupráci s Jihomoravském krajem.