PTO

PTO

Sdružení pionýrských tábornických oddílů (SPTO) je dobrovolné zájmové seskupení pionýrských oddílů, které se zabývají především tábornickou činností, turistikou, poznáváním a ochranou přírody. Jednotlivé tábornické oddíly vedou své členy k tomu, aby starší pomáhali mladším, zkušenější nováčkům a aby byl každý svou činností prospěšný celému kolektivu. Je kladen důraz na osobnostní rozvoj každého člena. Oddíly dbají o předávání tradic z generace na generaci. Každý pionýrský tábornický oddíl (PTO) je řádně registrovaným oddílem organizace Pionýr se všemi z toho vyplývajícími právy a povinnostmi.