Pro rodiče a děti

Kulička

Oddíl Kulička je určen dětem ve věku 4 - 6 let. Program oddílu je přizpůsoben věku dětí. Nejmenší děti mají náplň zaměřenou více na rozvoj osobnosti, učí se samostatnosti při běžných samoobslužných činnostech, sebeprosazování se v novém kolektivu vrstevníků. Náplní schůzek jsou rukodělky (kdy si děti rozvíjí fantazii a učí se správně držet pastelky, stříhat, lepit apod.) a pohybové hry (pro rozvoj základních dovedností).

Předškoláci, popř. prvňáčci více hrají hry zaměřené na spolupráci, na rozvoj kamarádství a základních lidských hodnot pro život ve společnosti. Zábavnou formou jsou vedeni k lásce k přírodě a připravováni na budoucí členství v tábornickém oddílu Severka.

Nedílnou součástí jsou půldenní či jednodenní výlety do přírody a okolí, pro starší děti potom výlety s přespáním bez maminky.

Informace o našem oddíle

Adresa klubovny: Horácké náměstí 12, 621 00 Brno - Řečkovice Vedoucí oddílu: Petra Lužová
Termín schůzek: Středa 16:30 Telefon:
Web stránky: http://reckovice.pionyr.cz Email: kulicka@reckovice.pionyr.cz

Adresa klubovny na mapě

č