Pro rodiče a děti

Čtyřlístek

všeobecný oddíl pro děti do 6. třídy. Funguje již 15 let. Schází se pravidelně ve vlastní klubovně. Činnost - hry, soutěže, drobné výrobky, tábornické dovednosti, jednodenní i víkendové akce, tábory.

Informace o našem oddíle

Adresa klubovny: Nám. 9. května 7a, 68001 Boskovice Vedoucí oddílu: Vladimír Farský
Termín schůzek: středa 16:00 - 17:30 Telefon: 602 531 425
Web stránky: http://www.pionyrboskovice.cz Email: vfarsky@seznam.cz

Fotky ze života oddílu

Adresa klubovny na mapě