Pro rodiče a děti

Turistický oddíl Černý delfín

Turistický oddíl Černý delfín je oddíl s dlouhou tradicí - pracuje s dětmi a mládeží nepřetržitě již téměř 25 let. Představuje zajímavou náplň pro volný čas Vašich dětí, pořádá pravidelné oddílové schůzky, víkendové výpravy a akce, letní i zimní tábory. Má kvalitní kádr vedoucích, všechno vlastních odchovanců, plně proškolených a kvalifikovaných a také dobré materiální zázemí.

Za dobu své existence oddíl vždy pracoval na pomezí Žabovřesk a Králova pole, začínali jsme na Základní škole Jana Babáka, v letech 1991 -1998 jsme měli malou klubovnu v ulici Mučednická a nyní se scházíme v klubovně v ulici Chlupova 1. Sdružujeme tedy členy z obou zmíněných městských částí, byť výjimkou nejsou ani děti ze Starého Brna nebo Kohoutovic. Dobrá dopravní obslužnost (tramvaje 12 a 13, trolejbusy 29, 34 a 36, výstup na zastávce Klusáčkova) jim účast na oddílových schůzkách umožňuje.

Navíc na našich akcích (výletech, výpravách i táborech) vítáme i děti, které nemohou chodit pravidelně, ale některých tradičních akcí se účastní - nejčastěji jsou to naše tábory, velká výprava o Podzimních prázdninách, nebo červnová cyklovýprava. Na poslední zmíněnou akci každoročně zveme i sportovně zdatné rodiče, z nichž někteří se už stali pravidelnými účastníky a věrnými příznivci oddílu.  Pro všechny zájemce o informace z naší činnosti máme webové stránky, kde se lze dočíst vše podstatné i aktuální, včetně zážitků a fotek z našich akcí a možnosti elektronického přihlašování na výpravy a tábory.

Informace o našem oddíle

Adresa klubovny: Chlupova 1, Brno-Královo pole Vedoucí oddílu: Hana Matyášová
Termín schůzek: středa 16-18 hodin Telefon: 720 686 173
Web stránky: http://pstp.jmpionyr.cz Email: cerny.delfin@gmail.com, pstp@jmpionyr.cz

Fotky ze života oddílu

Adresa klubovny na mapě


Zvětšit mapu