Pro rodiče a děti

25. PTO Ochrany přírody

Jsme 2. oddíl Ochrany přírody, pod vedením Vojty a jeho instruktorů prožíváme spoustu dobrodružství a zábavy. Snažíme se dětem rozšířit obzory v různých odvětvích, ale také je naučit samostatnosti. Učíme děti, jak vařit v přírodě, stanovat a užívat si pobytu v přírodě. Připravujeme pro děti všelijaké neobvyklé akce, jako je například voda, cyklovýlety nebo každoroční ledovou akci v městech nejen po Česku.

Informace o našem oddíle

Adresa klubovny: Solniční 12, 602 00 Brno-střed, nejvyšší patro Vedoucí oddílu: Vojtěch Hynšt
Termín schůzek: Středa 17:00-19:00 Telefon: 773 222 593
Web stránky: http://ochranyprirody.zeeska.cz/ Email: karel@zeeska.cz

Fotky ze života oddílu

Adresa klubovny na mapě