Pro rodiče a děti

32. PTO Severka

Severka je pionýrský tábornický oddíl s dlouholetou tradici. Je zaměřený na turistiku, pobyt v přírodě, tábornictví, sportovní hry a vodáctví, ale provozujeme také jiné činnosti jako je zpívání, plavání, bruslení, horolezectví, lyžování, výlety na kolech a koních, návštěvy jeskyní, akce pro rodiče s dětmi aj.


Práce je rozdělena na každotýdenní schůzky, jednodenní výlety i víkendové výpravy a samozřejmě letní stanové tábory. Každoročně pořádáme také akce pro děti s rodiči, příměstské tábory, letní expedice, sjíždění řek či výlety do zahraničí. V současné době se náš oddíl skládá přibližně z šedesáti dětí, rádců a vedoucích.
Pravidelně se také účastníme různých soutěží jak v rámci brněnských pionýrských oddílů, tak i na celorepublikové úrovni.

Před 10 lety se nám podařilo uskutečnit projekt naučných stezek v Bohunicích v rámci, kterého vznikla i naše nová klubovna. Staráme se i o naše tábořiště pod Aueršperkem nedaleko Bystřice nad Pernštejnem.

O co nám jde?
Snažíme se děti v prvé řadě naučit pěknému vztahu k sobě navzájem.
Učíme děti vztahu k přírodě, jejímu poznání a úctě k ní. K tomu slouží nejen její časté návštěvy, ale i získávání znalostí na pravidelných schůzkách.
V neposlední řadě je to překonání sebe sama, překonání strachu z výšky, vody, tmy a dalších překážek. Vše zvládáme společně v kruhu úžasných kamarádů, kteří nám zůstanou přáteli na celý život.

Informace o našem oddíle

Adresa klubovny: Armenská 21, Brno-Bohunice Vedoucí oddílu: Eliška Masaříková (Elis)
Termín schůzek: Pondělí 16:15 - 17:45
Úterý 16:00 - 17:30, 18:00 - 20:00
Středa 16:00 - 17:30
Čtvrtek 16:15 - 17:45, 17:30 - 19:30

Telefon: 737 421 758
Web stránky: http://www.severka.org Email: elis.severka@gmail.com

Fotky ze života oddílu

Soubory ke stažení

Adresa klubovny na mapě


Zvětšit mapu