Pro rodiče a děti

Turistický oddíl Jiřího Wolkera

Oddíl Jiřího Wolkera je součástí 52. Pionýrské skupiny SLUNOVRAT se sídlem v Brně. Tato pionýrská skupina sdružuje tři oddíly - kromě oddílu Jiřího Wolkera je to oddíl Šipky v Bohunicích a oddíl Stopaři v Kohoutovicích. Máme spolu kamarádské vztahy a (ne)pravidelně se setkáváme na společných výletech, výpravách a akcích. Oblíbenými jsou zejména společné Jarní prázdniny.

Oddíl Jiřího Wolkera v roce 2014 oslavil kulaté čtyřicáté narozeniny :).

Náplní našeho oddílu jsou:

1) Družinové schůzky, 4x týdně Po-Čt v 17:00-18:30.

2) Jednodenní sobotní výlety do okolí Brna. Tradičními akcemi jsou - Brodění Libochůvky, drakiáda, vaření, dárkování, Zimní Slunovrat, bruslení, Vítání jara, Brněnské bloudění a další.

3) Vícedenní výpravy - Podzimní prázdniny, běžky na Čachnově, Jaráky, Velikonoce, puťák a další.

4) Vrchol celoroční činnosti je třítýdenní letní tábor v Pusté Rybné.

Informace o našem oddíle

Adresa klubovny: Dusíkova 5, Brno 638 00 Vedoucí oddílu: Zdeněk Valíček
Termín schůzek: PO-ČT - 17:00-18:30 Telefon: 737 955 564
Web stránky: http://wolker.psslunovrat.cz Email: oddiljirihowolkera@gmail.com

Adresa klubovny na mapě