Pro rodiče a děti

21. PTO Hády

21. PTO Hády funguje pod skupinou 91. PS Hády v Brně Líšni. Klubovny se nachází mezi ZŠ Masarova 11 a nákupním střediskem Albert. V oddíle fungují 4 družinky, dělené podle věku dětí. Zaměřujeme se na celoroční a tábornickou činnost, soužití s přírodou a rozvoj osobnosti.

V práci s dětmi vycházíme zejména z tradice E. T. Setona, tradic skautingu, zážitkové pedagogiky a Lipnických her. Všichni vedoucí a instruktoři jsou vyškoleni pro práci s dětmi a mají zkoušky akreditované MŠMT. Vedoucí a instruktoři prošli většinou jako děti skupinovými oddíly a udržují tak povědomí tradice, návaznosti a předávání zkušeností mladším kamarádům.

Naše činnost není pouze v pravidelné práci s dětmi na schůzkách. Neméně důležité je pořádání oddílových výletů, celoskupinových akcí, otevřených akcí, akcí pro vedoucí a instruktory a letních táborů. Mezi naše tradiční akce otevřené také pro líšeňskou veřejnost patří podzimní DRAKIÁDA, Mikulášská a Vánoční besídka spojená s krmením zvířátek v lese, víkendové lyžařské zájezdy, jarní úklid v lese na Hádech, který pořádáme společně s ostatními brněnskými skupinami, Velikonoční výlet a zejména letní stanové tábory na naší základně.

Pravidelně se také účastníme celoroční soutěže Zelená Liga, kde se setkávají ostatní brněnské pionýrské oddíly.

Informace o našem oddíle

Adresa klubovny: Masarova 11, Brno Vedoucí oddílu: Alena Nekvapilová
Termín schůzek: Úterý 16:00-18:00
Středa 16:00-18:30
Telefon:
Web stránky: http://www.pshady.cz Email: alenanekvapilova@seznam.cz

Fotky ze života oddílu

Adresa klubovny na mapě


Zvětšit mapu