Pro rodiče a děti

27. PTO Lesní Moudrosti

Jsme jedním ze čtyř oddílů Zeměpisné společnosti "Po cestách vlasti".
Máme bohatý program ve kterém si povětšinou hrajeme hry a předáváme dětem poznatky např. z oblasti biologie, zoologie, orientace v přírodě, tábornických dovedností, aj. Scházíme se každý čtvrtek od 16:30 hod. do 18:30 hod. v klubovně č.13 v Středisku volného času Lužánky (Lidická 50).

Informace o našem oddíle

Adresa klubovny: SVČ Lužánky, Lidická 50, Brno Vedoucí oddílu: Jan Mittner
Termín schůzek: Každý čtvrtek 16:30-18:30 Telefon: 608 775 996
Web stránky: http://lesnimoudrost.zeeska.cz/ Email: honzik@zeeska.cz

Fotky ze života oddílu

Adresa klubovny na mapě