Pionýr

O Pionýru

Ze „Stanov Pionýra“

„Je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Vede své členy k aktivnímu občanství a kladným morálním hodnotám. Hlásí se k Úmluvě o právech dítěte a k zásadám Listiny práv a svobod.“

Pionýr působí v celé ČR, oddíly a kluby naleznete na více než 600 místech. Nabízí aktivní činnost dívkám i chlapcům – členům, mnoho aktivit je i zcela otevřených. Vyvrcholením celoroční činnosti jsou letní tábory. Více informací na www.dobrytabor.cz.

Pionýr je „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“.

ANO o Pionýru

NE o Pionýru