Pionýr

Dobrovolník

Fenomén dobrovolnictví
S tímto pojmem se setkáte často nejen na těchto stránkách, ale také v běžném životě. Víte ale, co znamená a co všechno pod něj spadá? Možná byste se divili, jaké maličkosti mohou z člověka udělat dobrovolníka.

Dobrovolnictví je nedílnou součástí občanské společnosti. Má mnoho podob - může jít o pomoc obětem přírodních katastrof, péči o seniory, ochranu přírody, práci s dětmi a mládeží ve volném čase nebo třeba obnovu historických památek. Pojítkem je fakt, že danou činnost někdo vykonává proto, že ji vnímá jako potřebnou a smysluplnou, aniž si nárokuje jakoukoli odměnu (snad vyjma společenského uznání).

Připomeňme ještě, že dobrovolnictví je též hodně „evropské“ téma – nejde pouze o nějakou snobskou libůstku. Formálním východiskem je Bílá kniha o mládeži.

O co vlastně jde?
Zavítali jste na tyto stránky a ptáte se, co že to vlastně je (či vlastně byl, protože je již uzavřen), ten projekt Umačkáni dětmi? Čtěte dál a ve stručnosti se dozvíte vše podstatné.

Kampaň „Umačkáni dětmi“ připravilo sdružení Pionýr u příležitosti Evropského roku dobrovolnictví (2011). Ačkoli to zní vznosně a takřka velkolepě, jako mnoho „celoevropských“ témat, cílem bylo nasměrovat co nejvíce pozornosti k jednotlivým dobrovolníkům – vedoucím oddílů, klubů, kroužků… K lidem, které možná každý den potkáváte, možná se starají právě o vaše děti, nebo jimi třeba sami jste? Ať tak či onak, chtěli jsme zkrátka dopřát dobrovolníkům pracujícím s dětmi více zájmu a snad i uznání společnosti a připomenout, že tu jsou a jejich práce není žádná samozřejmost. Nebojíme se říct, že jsou to výjimeční lidé, a proto jsme se ptali, v čem myslíte, že jejich výjimečnost spočívá.

Znáte někoho, kdo ve svém volném čase vede oddíl nebo klub? Připravuje program schůzek s dětmi, jezdí s nimi na výpravy a tábory… Doufáme, že ano. Přesto je mezi námi mnoho lidí, kteří si neuvědomují, že vůbec takovýto typ dobrovolníků existuje, kolik jich je a co dělají. Co všechno obsahuje jejich trpělivá a obdivuhodná přínosná práce, a proč se jí často celým srdcem věnují. To jsme se s vaší pomocí snažili změnit.

Chceme, aby každý viděl, že pracovat s dětmi v jejich volném čase nemůže úplně každý. Věříme, že jsme udělali k tomuto cíli nezanedbatelný krok.

O roku dobrovolnictví
Deset let po Mezinárodním roku dobrovolníků (2001, vyhlášen OSN) připadl dobrovolníkům hned rok - i když "jen" evropský.

EVROPSKÝ ROK DOBROVOLNICTVÍ 2011 (ERD)
Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství, zkráceně Evropský rok dobrovolnictví (dále jen "ERD"), byltematickým rokem, vyhlášeným Radou ministrů EU ve všech členských zemích na celý rok 2011. Hlavním cílem ERD byla podpora občanského sektoru, zejména dobrovolných činností napříč oblastmi, a to na celostátní, regionální i místní úrovni.

Gestorem ERD v roce 2011 bylo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a jeho národním koordinátorem pan Jan Kocourek, náměstek ministra pro sport a mládež.

Stěžejní cíle ERD byly následující:

  1. usilovat o vytvoření prostředí příznivého pro dobrovolnictví a tam, kde je třeba, řešit stávající překážky bránící dobrovolným činnostem;
  2. umožnit organizátorům dobrovolných činností, aby zlepšili kvalitu svých činností, tedy i dobrovolnických;
  3. oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti ze strany tvůrců politik, organizací občanské společnosti, veřejných institucí a odvětví formálního a neformálního vzdělávání i zaměstnavatelů;
  4. zlepšit povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví. Aktivity v rámci ERD jsou financovány z grantu Evropské komise a kofinancovány MŠMT.

V rámci realizace ERD v České republice působilo deset tematických pracovních skupin:

Dobrovolnictví ve zdravotnictví
Dobrovolnictví v sociálních službách
Dobrovolnictví v kultuře
Dobrovolnictví ve sportu
Dobrovolnictví v práci s dětmi a mládeží
Dobrovolnictví v ekologii
Mezinárodní dobrovolnictví
Dobrovolnictví v krizových situacích
Firemní dobrovolnictví
Komunitní dobrovolnictví

Více na www.umackanidetmi.cz.