Pionýr

Ideály

Pravda – „Pionýr chrání pravdu a plní dané slovo.“

Poznání – „Pionýr je pracovitý, učí se.“

Přátelství – „Pionýr je přítelem všech dětí.“

Pomoc – „Pionýr je statečný a kamarádský, pomáhá ostatním.“

Překonání – „Pionýr je čestný a spravedlivý.“

Příroda – „Pionýr chrání přírodu a život na Zemi.“

Paměť – „ Pionýr má rád svou zem.“