Projekty

Pojďme spolu

Pojďme spolu

Registrační číslo:
CZ.1.07/1.2.17/01.001
Název operačního programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy:
01
Název výzvy:
Jihomoravský kraj - výzva č. 1 pro GP - Oblast podpory 1.2
Název a číslo prioritní osy:
Počáteční vzdělávání, 7.1.
Název a číslo oblasti podpory:
Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 7.1.2
Datum zahájení realizace projektu:
17.4.2012
Datum ukončení realizace projektu:
17.4.2015
Zprostředkující subjekt:
Jihomoravský kraj
Příjemce:
Jihomoravská krajská organizace Pionýra, Brno, Údolní 58a, 659 88, IČ: 70843198
Náklady:
4 262 593,19 Kč

Adresář projektu v archivu U křečka