Média

Podporují nás

Poděkování

Život Pionýra by byl složitější bez přátel a příznivců. Je proto na místě vzdát dík všem našim partnerům či sponzorům, kteří jakkoli pomohli naší práci. Bez opory a posily by mnoho našich velkých projektů i drobné pravidelné činnosti ubylo. Děkujeme za finanční či materiální přispění, ale též za prostou podporu, pomoc či vstřícnost organizací, úřadů či firem.
Mezi nejvýznamnější patří:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Arcadia Praha, s.r.o.
Borovice
Česká národní agentura MLÁDEŽ
Folklórní sdružení České republiky
Generali Pojišťovna a.s.
Integraf, s.r.o.
Jiří Blecha - Polygrafické práce
Kongresové centrum Praha, a.s.
Korbel CZ s.r.o.
Nadace Dětem 3. tisíciletí
PRODIMO s.r.o.
Rain studio
RF Hobby s.r.o. - časopis „21.století Junior“