Články

Jak si s distanční činností poradil 34. PTO Tulák?

22.02.2021 | Jak si s distanční činností poradil 34. PTO Tulák?

Přečtěte si, jak lze uskutečnit online schůzky tak, aby časově vyhovovaly úplně každému. Nebo se jen nechte inspirovat na další typy výletů v okolí Brna.

Jsme 34. pionýrský tábornický oddíl Tulák, který se celoročně věnuje tomu, aby dával smysl volnému času. Klubovnu máme v Černých Polích, kde se standardně potkáváme každý týden na schůzkách. Odtud také vyrážíme na oddílové výpravy do blízkých i vzdálených míst. Kvůli aktuální situaci nemůžeme tyto aktivity provádět, takže jsme museli přijít s aktivitami distančními.

Hned ze začátku školního roku, když už bylo jasné, že naše činnost nebude moci probíhat tak, jak jsme zvyklí, jsme začali vymýšlet jiné možnosti. Rozhodli jsme se pro takovou formu, která nebude pro (už tak vytížené) rodiče další přítěží. Chtěli jsme jim naopak nějak pomoci – najít něco, co by mohlo děti zabavit anebo nabídnout nějakou aktivitu, kterou by mohli s rodinou dělat společně.

Jako náhradu klasických schůzek jsme začali natáčet online schůzky – krátká videa, na kterých vždy dva schůzkoví vedoucí ukáží nějakou rukodělku, vysvětlí libovolnou tábornickou dovednost anebo jen zahrají nějakou vtipnou scénku. Cílem těchto videí je hlavně udržet kontakt s dětmi. Zatím jsme vydali 13 dílů (každý týden vychází jeden) a točíme dál. Všechna videa najdete na našem oddílovém YouTube kanále. Pokud bychom měli vybrat nějaké schůzky, které se opravdu povedly, tak bychom vybrali „7 P Pionýra“ a „Fyzikální pokusy“.

Všechny naplánované výpravy jsme museli také něčím nahradit. Podzimní prázdniny jsme nahradili manuálem, který obsahoval pět různých výletů v okolí Brna, kam mohli rodiče s dětmi vyrazit. Na Zimních radovánkách (tradiční vánoční výprava) jsme si dali trochu více záležet a připravili jsme trasu, na které bylo celkem 12 vánočních šifer. Výsledkem každé této šifry bylo slovo, které se zadalo do formuláře na našich webových stránkách (můžete pro ilustraci zadat třeba slovo "KAPR"), a které poté odhalilo na mapě místo, kde se nachází další šifra. Posledním bodem byl ozdobený stromeček v lese, pod kterým děti našly vánoční perníčky a papírové přáníčko. V lednu jsme nahradili Lednový výlet, kdy chodíme bruslit nebo do aquaparku, za výletní trasu v okolí Ořešína, která vedla přes několik krásných studánek. Po cestě čekalo na výletníky několik otázek o našem oddíle. Byly zde jednoduché otázky pro nejmenší (například jaké barvy se nachází na našem znaku), až po ty složitější (například skutečná jména vedoucích s přezdívkou). Na březen plánujeme další propracovanou aktivitu, ale ze všeho nejvíce si samozřejmě přejeme, aby už mohla proběhnout v zažitém kolektivu kamarádů!

 

Fanda Reitter

Zpět