Články

23.09.2022 | Jihomoravská krajská rada (Parlament)

V neděli 9. 10. 2022 od 10:00 na ulici Bzenecká 23, 628 00 Brno - Vinohrady (Louka - pracoviště SVČ Lužánky) proběhne Jihomoravská krajská rada (parlament).

Prezentace účastníku začíná už v 9:30 hod. Předpokládané ukončení jednání v 15:00 hod.

Zváni jsou nejen zástupci skupin v krajské radě, ale všichni zájemci o dění v Pionýru. Na jednání bude zajištěno občerstvení a pro předem ohlášené účastníky také oběd - nutno nahlásit kanceláři JmKOP do 6. 10. 2022 do 18:00 hod. (využijte mail nebo telefon na kancelář KOP 777 472 450, kancelar@jmpionyr.cz).

Odkaz na pozvánku s bližšími informacemi zde.

 

Program zasedání Parlamentu: 

  1. Zahájení
  2. Volba komisí
  3. Schválení programu
  4. Zpráva o činnosti Výkonného výboru
  5. Stav finančního majetku k 30. 9. 2022
  6. Zpráva Kontrolní komise
  7. Akce 2022/2023
  8. Klubko 2022/2023
  9. Různé
  10. Závěry z XI. Výročního zasedání Pionýra

 

 

Upozorňujeme na nutnost účasti delegátů v KRP s nadpoloviční většinou hlasů, přičemž každá PS je zastupována 1 delegátem s počtem hlasů podle počtu členů PS k 31. 12 2021. Za každých 30 započatých členů náleží PS jeden hlas.

Parlamentu se mohou samozřejmě zúčastnit i další členové vaší PS, kteří mají zájem o dění v Pionýru a vaši hospodáři. Na tyto zájemce nezapomeňte při přihlašování, ať s nimi můžeme počítat při přípravě občerstvení.  Delegáti, kteří se nemohou zúčastnit, mohou zplnomocnit k zastupování na jednání jiného delegáta, ať už ze své nebo jiné PS!

Těšíme se na vás!

Zpět