Články

Setkání pionýrských pracovníků ve Veverské Bítýšce

08.10.2019 | Setkání pionýrských pracovníků ve Veverské Bítýšce

V pátek 13. září se sjeli vedoucí a instruktoři z jihomoravských pionýrských skupin na tradiční víkendové vzdělávací setkání do Veverské Bítýšky.

Táborová základna YMCA ležící na břehu Svratky poskytuje všem ideální zázemí, tábornicky založení, především mladší účastníci si po příjezdu postavili stany, ostatní využili k ubytování chatek.

Páteční večer po ubytování a večeři následoval prostor pro seznámení, setkávání a volnou zábavu. Toto však neplatilo pro vedoucí z PTO oddílů, kteří se jako obvykle večer sešli na Sněmu náčelníků SPTO (Sdružení Pionýrských Tábornických Oddílů). Zde náčelníci jednotlivých oddílů a jejich pomocníci projednali organizaci nadcházejících PTO akcí (Lakros, Orientační běh a Setonův závod) a zároveň přislíbili svojí účast a pomoc na organizaci republikového setkání RESET v červnu 2020 v Brně. Příjemnou zprávou pro všechny z PTO bylo vydání Sborníčku z činnosti SPTO za roky 2010–2015, a tak hned neváhali jím prolistovat a zavzpomínat na tato léta.

Hlavní část programu probíhala v sobotu, kdy si účastníci mohli vybrat ze 14 různých dílen a seminářů. Ráno začalo dílnou výroby pouzder a peněženek ze zbytkových materiálů (PET, tetrapack), zájemci o pohyb mohli protáhnout svá těla při lakrosu. Druhý dopolední blok byl věnován diskuzi o činnosti pro starší děti (12 a více let), psychomotorickým hrám nebo plánování a práci na splnění krátkodobých i dlouhodobých cílů oddílu (skupiny). Po výtečném obědě následoval další blok programů, který nabízel výrobu Barefoot bot, zdokonalení v řešení dětských konfliktů a zasvěcení do světa LARP a dřeváren. V druhém odpoledním bloku čekala na účastníky zážitková hra Mars, motivovaná cestou vesmírem, nebo se účastníci mohli seznámit s principy vedení zpětné vazby v oddílech.

K večeři si měli možnost účastníci vybrat z řady grilovaných specialit, které pro ně připravili lektoři týmu školení Gastrochef. Po večeři byly pro ještě neunavené účastníky nachystány dva programy – pionýrský pub kvíz a noční lesní hra. Ostatní se mohli věnovat volné zábavě, výměně zkušenostní nebo třeba zpívání s kytarou v čajovně.

Poslední den víkendu již byla na programu pouze pozvolná snídaně, balení vlastních věcí a pomoc při úklidu areálu. Myslím, že můžu prohlásit, že se letošní setkání organizátorům vydařilo a všem 85 účastníkům se velmi líbilo.

Zpět