Články

Parlament 2023

03.10.2023 | Parlament 2023

Nyní máte příležitost přispět svými nápady a návrhy. Přijďte se podílet na tvorbě cílů krajské organizace a diskutovat, jak těchto cílů dosáhnout. Tak, abychom se zlepšili v daných oblastech hodnocení. Oblasti jsou: lidé, činnost, komunikace/organizace a hospodaření/zázemí.

Pozvánka

Jste zváni na Parlament Jihomoravské krajské rady Pionýra, který se uskuteční v neděli 8. 10. 2023 v 10:00. Bude se konat na ul. Bzenecká 23, 628 00 Brno-Vinohrady (Louka - pracoviště SVČ Lužánky).
Prezence účastníků začíná v 9.30 hod. Na jednání bude zajištěno občerstvení a pro předem nahlášené účastníky také oběd - nutno nahlásit kanceláři JmKOP do úterka 3. 10. 2023 do 18:00 hod. (využijte mail na kancelář KOP – kancelar@jmpionyr.cz).
Program naleznete v níže přiložené pozvánce.

Program jednání:
Parlament (Krajská rada): 10.00 – 12.00 h 

 1. Zahájení ú předsedající
 2. Volba komisí ú předsedající
 3. Schválení programu p předsedající
 4. Zpráva o činnosti Výkonného výboru 
 5. Stav finančního majetku k 30. 9. 2023 
 6. Zpráva Kontrolní komise 
 7. Záměr převodu TZ Severka na PS Vinohrady 
 8. PODPORA PRAVIDELNÉ ODDÍLOVÉ ČINNOSTI 2024-2026
 9. Akce 2023/2024
 10. Klubko 2023/2024 
 11. Různé


Parlament: 12.00 – 15.00
V druhé části se budeme věnovat pokračování hodnocení pionýrské kvality JmKOP (HoPiK). Máme za sebou analýzu (Parlament 2019) a nyní máte příležitost přispět svými nápady a návrhy. Přijďte se podílet na tvorbě cílů krajské organizace a diskutovat, jak těchto cílů dosáhnout. Tak, abychom se zlepšili v daných oblastech hodnocení. Oblasti jsou: lidé, činnost, komunikace/organizace a hospodaření/zázemí.

 1. Prezentace hlavních cílů krajské organizace
 2. Oběd
 3. Diskuse ve 4 skupinách
 4. Prezentace výstupů skupin


Předpokládané ukončení jednání v 15.00 hod.

 

Zpět