Články

Přidejte se a přispějte na dobrou věc!

13.11.2023 | Přidejte se a přispějte na dobrou věc!

Celý rok se bavíme tím, že vytváříme příjemné prostředí a naplňujeme volný čas dětí v našich pionýrských skupinách a oddílech. My brňáci se čtyřikrát do roka snažíme navzájem potkat i jinak než s oddílem za zády, udělat si takové neformální setkání a zasoutěžit si ve vědomostním Piokvízu, který pro naše vedoucí chystáme.

Listopadový Piokvíz jsme se rozhodli spojit s osvětovou akcí Movember (osvětová akce na podporu boje proti rakovině prostaty) a věnovat jeho výtěžek Oddělení urologické onkologie (OURO) Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Rozhodli jsme se založit veřejnou sbírku na celý měsíc listopad a nabídnout i vám možnost přispět jakoukoli částkou na provoz OURO. Sbírku najdete na webu ​https://www.donio.cz/pionyri-proti-rakovine. Děkujeme za vaši podporu.

Zpět