Články

23.02.2023 | OSA-2023: smlouva Pionýr – Ochranný svaz autorský je aktuální

Tradičně uzavíraná dohoda ‚Pionýr – Ochranný svaz autorský‘ je sjednána (platí pro celý rok 2023), ovšem její podmínky doznaly určitých změn. Těm je potřebné věnovat pozornost, viz text dále.

Smlouva pamatuje na tradiční aktivity pionýrských skupin (i Pionýra). K přečtení a vytištění je dostupná na odkazu u článku a současně i na webu 'Pro členy', v sekci ŘÍZENÍ – Významné dokumenty – OSA (zájemce musí být pro zobrazení textu či stažení smlouvy přihlášen).

NOVÁ úloha spočívá v ohlašovací povinnosti organizátora. PŘED konání akce, s předstihem nejméně týdne (protože plánujeme, lépe dříve) musí ji organizátor (PS, PC, KOP ale i Pionýr) nahlásit do souhrnu, je v podobě jednoduché tabulky, viz odkaz pod článkem. A uvést i seznam užitých děl (tzv. playlist). Playlisty musí Pionýr evidovat a zasílat OSA. V praxi se to vztahuje na veřejná vystoupení, soutěže a podobné akce, které nejsou spojeny s placením vstupného (vstupné není např. poplatek za ubytování v souvislosti s účastí na akci, stravu apod. nebo podmínka přinést jako ukázku výrobek nebo oděv určeného stylu).

 

Akce, na kterých se hradí vstupné (OSA je nazývá „komerční“), jako např. plesy, taneční zábavy, koncerty apod. mají odlišný režim a pod naši smlouvu nespadají (a v minulosti ani nespadaly). Smlouva je, což mám za povinnost zdůraznit, uzavřena pouze na akce nekomerčního charakteru.

„Komerční akce“ musí každý pořádající pobočný spolek s OSA (jako doposud) hlásit zvlášť.

Rozhodující pro posouzení „komerční-nekomerční“ je otázka vstupného: je-li vybíráno, je akce vždy „komerční“ a musí být jako taková řešena samostatně – vlastním ohlášením a vyúčtování mezi pořádajícím PS/PC/KOP a OSA.

 

Smlouva je tedy uzavřena, ovšem v jednání se zástupci OSA budeme pokračovat, abychom si vyjasnili, za jakých podmínek mohou být akce, ve smlouvě neuvedené pořádány, případně zda se na ně vztahuje potřeba licenční smlouvy. Snažíme se najít cestu dlouhodobého řešení.

Zpět