Články

Sraz PTO

28.05.2023 | Sraz PTO

Sraz PTO v Kempu Moře u rybníka Řeka ? Je tomu tak! Sešlo se zde 216 pionýrů. Doprovázelo nás krásné počasí a celodenní hra o plnění úkolů a stavení mostů. Na konci této hry se prováděl zátěžový test mostů přes které mělo přejít vojsko. Při této celodenní hře se dopoledne konal turnaj v běhacích piškvorkách a odpoledne turnaj v přehazované.

19. – 21. 5. 2023
Letošní Sraz brněnských pionýrských tábornických oddílů z pohledu počasí nevypadal zpočátku vůbec růžově. Celý pracovní týden před osudovým víkendem propršel a na květen byla až neuvěřitelná zima. Naděje, že se povětrnostní podmínky umoudří a dovolí 216 pionýrům přespat ve stanech na zelené louce a prožít tři dny plné her a dobrodružství, tu však byla. Počasí nakonec předčilo veškerá očekávání. Přestalo pršet, vysvitlo Sluníčko a my jsme mohli v kempu Moře u rybníka Řeka postavit celé stanové městečko.
Jednotlivé oddíly začaly v pozdním pátečním odpoledni přicházet na místo určení. Po seznámení s okolím a pravidly pobytu se všechny ubytovaly, rozdělaly ohně a vedoucí oddílů rozdělili děti do týmů na sobotní turnaje v běhacích Piškvorkách a v Přehazované. Pro tyto dvě soutěže byla pravidla jednoduchá a vysvětlení tak šlo rychleji. Horší to však bylo s pravidly velké celodenní hry, která byla inspirována deskovou hrou Carcassonne. Děti zde měly vytvořit rytířské družiny, jenž měly
za úkol naverbovat co nejvíce vojáků a toto vojsko poslat na pomoc pionýrskému království, jež bylo ohrožováno mocným a nebezpečným nepřítelem. Ještě téhož večera byl rytířům odtajněn závěrečný úkol, o němž do té doby nikdo nevěděl. Pro všechny to bylo velké překvapení, neboť zjistili, že nepřítel zbořil most, který byl jedinou přístupovou cestou do ohroženého království a oni mají vystavět most nový – opravdový, dřevěný (za pomoci kulatých a hranatých špejlí a izolep). Toto dílo
muselo přemostit volný prostor o délce 70 cm a hlavně unést tíhu celého naverbovaného vojska (nakoupeného během herního dne) daného týmu. Každý voják měl určenou svoji váhu a na konci hry se všechny hodnoty měly sečíst a most se zatížit závažím rovnajícím se váze celého vojska. Vítězem se pak měl stát ten oddíl, který dopraví přes svůj most nejtěžší vojsko do pionýrského království.


V sobotu ráno vše vypuklo. Dopoledne po nástupu začal turnaj pro tříčlenné týmy v běhacích piškvorkách a chvíli po nich pak odstartovala velká rytířská hra, která byla ukončena něco málo před půlnocí. Po obědě pak přišel čas pro další tříčlenné týmy a turnaj v přehazované. Během celého dne děti soutěžily, běhaly po stanovištích, plnily různé úkoly a snažily se vyhrát co se dalo. K večeru byly připravené taneční pohybové aktivity a všichni si přes hodinku mohli zatrsat pod dohledem tanečních instruktorek nejznámější organizované tance. Po tom všem byly děti zahnány do náruče svých vedoucích, kteří jim u ohňů zahráli na kytary a uložili je do spacáků.


Před nedělním závěrečným nástupem se otestovala pevnost všech postavených mostů rytířských družin. A že to byla díla! Samotný nástup se pak skoro celý nesl v duchu oceňování. Nejprve přišly na řadu diplomy a čokoládové dary za sobotní turnaje, následně ocenění za velkou společnou hru, přestaveni byli noví instruktoři i noví náčelníci a na úplný závěr byla vyhodnocena celoroční soutěž SPTO – Zelená liga, která se skládala z říjnového Ringobalu, únorových Deskovek a dubnového Setonova závodu. Po předání vlajky SPTO Vlčatům, jenž budou organizovat další akci SPTO
v následujícím školním roce, jsme se rozloučili a oddíly se pomalu začaly rozcházet na bus či vlak a mířit ku domovu.

Zpět