Články

Pionýrský ples 2024

04.02.2024 | Pionýrský ples 2024

Opět po roce se 20. ledna 2024 v brněnských Lužánkách uskutečnil tradiční Pionýrský ples. Tato událost, srdečně otevírající dveře všem pionýrským vedoucím a jejich přátelům, skýtá jedinečnou šanci odhodit pohorky a v elegantním hávu se ponořit do víru tance a zábavy.

Ples zahájil svým projevem náčelník SPTO Renda, popřál všem přítomným nezapomenutelný večer milých setkání a zábavy. A jak řekl, tak se i stalo! Taneční parket se rázem zaplnil a kapela Umberto servírovala hity k tanci i k poslechu. Velké nadšení vyvolalo taneční vystoupení, ve kterém nadaný pár ukázal své nejlepší latinskoamerické tance.
Vrcholem večera, který vzbudil nebývalý zájem, se stala tombola. Návštěvníci s napětím zkoušeli štěstí v naději na lákavé ceny, mezi kterými kraloval moderní toustovač, doprovázený poukázkami do obchodů a lahodným dortem. Po půlnoci nastala chvíle losování, jež rozpoutala v sále vlnu nadšení a zaslouženého potlesku pro šťastné výherce.
Zábava gradovala až do ranních hodin a ples se tak vryl do paměti všech účastníků jako krásný večer plný tance, smíchu a přátelské atmosféry. Více než 170 pionýrek a pionýrů se s chutí ponořilo do této události a už teď zajisté s netrpělivostí vyhlíží další ročník Pionýrského plesu!
Za organizátory z 34. PTO Tulák
Fanda

FOTKY Z PLESU

Zpět