Články

Parlament Jihomoravské krajské rady Pionýra

30.09.2016 | Parlament Jihomoravské krajské rady Pionýra

na neděli 9. 10. 2016 od 1000 hod, do SVČ Lužánky, Lidická 50 Brno. Prezence účastníků začíná v 9.30 hod. Na jednání bude zajištěno občerstvení a pro předem nahlášené účastníky také oběd - nutno nahlásit kanceláři JmKOP do čtvrtka 6. 10. 2016 do 18 hod. (využijte mail nebo telefon na kancelář KOP – 777 472 450 (777 248 711), kancelar@jmpionyr.cz).


Upozorňuji na nutnost účasti nadpoloviční většiny delegátů na KRP, přičemž každá PS je zastupována 1 delegátem za každých 30 započatých členů, případně 1 delegátem s počtem hlasů dle výše uvedeného pravidla, dle počtu členů registrovaného k 31.12.2015!
Parlamentu se samozřejmě mohou zúčastnit i další členové Vašich PS, kteří mají zájem o dění v Pionýru a to hlavně vaši delegáti na Výroční zasedání a vaši hospodáři, pro které budou speciální bloky programu. Budou vítání. Na tyto zájemce, prosím, nezapomeňte při přihlašování, ať s nimi můžeme počítat při přípravě občerstvení.

Delegáti, kteří se nemohou zúčastnit, mohou zplnomocnit k zastupování na jednání jiného delegáta, ať už ze své, nebo jiné PS!

Pokud by Vám něco z toho nebylo jasné, můžete se mi ozvat (tel. 604 926 476), dle možností Vám pravidla a povinnosti rád vysvětlím!

předseda JmKOP
Jan Kačer

Program jednání

Parlament: 10:00 – 15:00

1) Zahájení
2) Volba komisí
3) Schválení programu
4) Zpráva o činnosti Výkonného výboru
5) Stav finančního majetku k 30.9.2016
6) Akce 2016/2017
7) Klubko 2016/2017
8) Zpráva z JmRDM
10) Zpráva Kontrolní komise
11) Hospodářské okénko Kontrolní komise

přestávka, oběd 12,00 – 13,00 (+ setkání kontrolní komise s hospodáři)

11) IX. Výroční zasedání Pionýra
12) Debata v plénu na nastolená témata
- organizační detaily Výročního zasedání
- co potřebují PS od JmKOP
- Setkání PP
- akce JmKOP
- příprava Parlamentů JmKOP, návrhy a potřeby PS
14) RůznéPřístup do Lužánek: trolejbusy č. 25, 26 na zastávku Pionýrská. Tramvají č. 1, 6 na zastávku Antonínská nebo Pionýrská. Autem nelze parkovat přímo v Lužánkách, je třeba využít přilehlých ulic.

Odkaz na mapu: https://goo.gl/WkAKT4

Zpět