Články

Kvalifikace oddílového vedoucího - podzim 2023

09.11.2023 | Kvalifikace oddílového vedoucího - podzim 2023

Předposlední říjnový víkend znamenal pro více než 20 pionýrů a pionýrek z jihomoravského kraje, snažících se o získání KOVky, výjezd mimo námi známou základnu na Údolní.

V pátek, po výběru nejlepších postelí, jsme se vzájemně více seznámili, čímž jsme z množství menších skupin vytvořili jednu, troufám si říct úžasnou, skupinu. Tím jsme se naladili na večerní hru, která měla za cíl nám předat, nepříliš oblíbené, ale za to velmi důležité, stanovy Pionýra.

Po "tvrdém" sobotním budíčku nás čekala odměna v podobě dopolední hry. V ní jsme si vyzkoušeli svoji strategii a komunikaci, a zároveň oprášili soutěživost, jelikož rozkaz zněl jasně: "Získejte pro svůj tým co nejvíce bodů!". Po lahodném obědu, díky kterému si někteří z nás zamilovali řapíkatý celer, následoval blok přednášek. Na nich jsme se dozvěděli například základy různých her, různé formy komunikace a spoustu dalšího. Tento odpolední blok byl narušen ještě jednou hrou, díky které jsme byli schopni více nahlédnout do sebe sama.

Neděli jsme odstartovali posledním blokem přednášek, který víceméně plynule navázal v závěrečnou evaluaci celého výjezdu. Na konec jsme jako správní pionýři po sobě celou chatu uklidili a po rozloučení se vydali na cestu domů.

Celý víkend byl velmi nabitý a každý z účastníků si z něj odvezl množství nových informací a další motivaci pro jejich práci s dětmi v oddílech. 

Závěrem bych chtěl poděkovat jak lektorům, tak i ostatním účastníkům za skvělý víkend, protože bez Vás by to nebylo ono! Zároveň bych chtěl popřát všem hodně štěstí u zkoušky. 

Zpět