Články

Setonův závod 27. 4. 2024

07.05.2024 | Setonův závod 27. 4. 2024

V sobotu 27. 4. 2024 se uskutečnil 32. ročník Setonova závodu. Tentokrát v lesích U Jezírka mezi Soběšicemi a Útěchovem. Jedná se o tábornicko-branný závod tříčlenných dětských skupin, takzvaných hlídek, jenž každoročně pořádají oddíly ze Sdružení Pionýrských Tábornických Oddílů (SPTO). Letos jej pořádal oddíl 63. PTO Phoenix. Každý rok se závodu účastní 15-20 pionýrských oddílů z Brna a okolí.

Hlídky běžely trasu o délce mezi 6 a 12 kilometry, v závislosti na tom, do které ze 4 věkových kategorií spadaly. Trať vedla lesními cestami mezi Soběšicemi, Útěchovem a Ořechovem. Během závodu hlídky postupně plnily úkoly na stanovištích, například poznávání rostlin a zvířat, stavbu stanu, střelbu z foukaček, práci s mapou a buzolou či první pomoc a zdravovědu. Úkolem hlídek bylo získat na každém stanovišti co nejvíce z 12 možných bodů a současně dokončit závod v co nejkratším čase. Závod začal po osmé hodině ranní, kdy na louku U Jezírka dorazily první oddíly. Ty si zaregistrovaly svoje děti do závodu, postavily na louce stany jako své zázemí a odstartovaly své děti do závodu. Toto postupně absolvovaly i další příchozí oddíly, až do jedenácté hodiny, kdy na trať vyběhly poslední hlídky.
Na startovní louce poté nastala chvíle podivného klidu, kdy na této dětské akci najednou nebyly k vidění žádné děti. Což se ovšem záhy změnilo, když se první děti začaly vracet z trati, už kolem dvanácté hodiny. Tím už pro ně závod skončil a mohly si v klidu odpočinout a pochutnat si na výtečném obědě, který pro ně připravil náš kuchařský tým Gastrochef.
Letos jsme měli zajímavou novinku, pro zkrácení dlouhé chvíle čekajícím dětem. Vedoucí ze Zeměpisné společnosti si pro děti připravili ukázku archeologické práce. Děti si tak mohly vyzkoušel práci s detektorem kovů, vykopávání a očišťování předmětů a také si pohrát s historickými zbrojemi a meči.
Poslední hlídky dorazily do cíle ve 4 hodiny odpoledne. V ten okamžik již byly kostky vrženy a nezbývalo než čekat, jak to letos dopadne. Vyhlášení začalo ani ne hodinu poté. Zde se všechny oddíly shromáždily ke slavnostnímu nástupu a vyslechly si vyhlášení nejlepších hlídek v celkem 8 kategoriích – 4 věkových, dále rozdělených na hochy a dívky. Několik nejlepších hlídek z každé kategorie si, za hlasitého potlesku, přebralo diplomy a věcné ceny. Vítězné hlídky každé kategorie navíc ještě získaly do svého oddílu putovní ceny. Takto si na 5 putovních cen přišel 63. PTO Phoenix a po jedné putovní ceně 10. PTO Severka, 32. PTO Severka a 64. PTO Lorien.
Ukončením slavnostního nástupu skončil i závod. Celkem se jej letos zúčastnilo 322 závodníků a dalších 88 vedoucích z různých oddílů pro ně připravilo celkem 18 soutěžních stanovišť. Celý den nám naštěstí přálo počasí. Bylo jasno, na nebi se jen zřídkakdy objevil mráček a ač bylo teplo, nebylo to úmorné vedro, které by zavánělo úpalem. Ve spojení s občasným vánkem to bylo to nejlepší počasí, co jsme si mohli přát.
My organizátoři to vnímáme jako povedený závod a doufáme, že jej stejně vnímali i všichni zúčastnění.

Více fotografií a videí z celého dne si můžete prohlédnout ZDE.

Zpět