Články

Připomínka výročí

24.04.2020 | Připomínka výročí

Rok 2020 měl patřit hlavně oslavám 30. výročí obnovení samostatné činnosti Pionýra, ale sluší se připomenout, že právě 24. 4. vznikla v roce 1949 Pionýrská organizace Junáka (později přejmenovaná na Pionýrskou organizaci Československého svazu mládeže).

I když pionýrské oddíly vznikaly už dříve, toto byla první skutečná organizace se slovem „pionýr“ v názvu v Československu. Symbolicky tak šlo o první „oficiální“ krok naší cesty, která byla jistě poznamenaná přešlapy, ale také úspěchy. V padesátých letech byla výrazně ovlivněná podstatnou formalizací činnosti a sepětím se školou. Šedesátá léta přinesla uvolnění a prostor pro reflexi, která vedla až k prvnímu kratičkému osamostatnění v letech 1968-70. Sedmdesátá léta se nesla v duchu „normalizace“, přesto ale zůstaly při životě některé prvky činnosti, které přineslo předchozí desetiletí - například rozvoj zájmových oddílů. V osmdesátých letech i uvnitř pionýrské organizace a v Socialistickém svazu mládeže zaznívalo volání po změnách poměrů. Ty nakonec přišly v celé společnosti. Přes všechna tato rozcestí došel Pionýr až do současnosti. Jedno ovšem platilo ve všech obdobích: Vždycky s dětmi pracovali obětaví vedoucí a oddílová činnost (včetně táborů) byla plná zážitků, z nichž si děti odnášely nejen vzpomínky, ale také poučení, užitečné dovednosti a nezřídka získávaly i přátelství, která přetrvala až do dospělosti.

Od roku 1990 si Pionýr jde svojí vlastní cestou – musel obhájit své právo na existenci. Dnes patří mezi velké spolky nabízející širokou škálu své činnosti. Více je možné se dozvědět zde.

Z minulosti jsme se poučili jen díky tomu, že před ní nezavíráme oči a jsme ochotni v ní vidět nezkresleně vše dobré i zlé. Děkujeme svým předchůdcům!

Zpět