Pro vedoucí

Termíny vyúčtování dotací v roce 2018

22. březnavyúčtování zimních táborů
31. březnaodevzdání účetních závěrek PS k 31. 12. 2017
15. květnaschvalovací listy táborů včetně map přístupu a kvalifikace HV
 vyúčtování 1. kola dotací - zájmové akce
24. červenceopravené vyúčtovaní 1. kola dotací
11. zářípřehled realizovaných letních táborů do 18:00
 vyúčtování vybavení kluboven
11. říjnavyúčtování MTZ 3. kolo
6. listopaduvyúčtování 2. kola dotací (zájmové akce, nájmy a provozní náklady)

Uvedené termíny platí pro dodání na kraj, a to do 18:00 hodin. Nejedná se o datum odeslání poštou. Dotace došlé po těchto termínech budou z vyúčtování vyřazeny.

Číslo rozhodnutí: 0028/1/NNO/2018

Pro všechny dotace jsou již dostupné nové formuláře a naleznete je zde.