Pro vedoucí

Termíny vyúčtování dotací v roce 2019

21. březnavyúčtování zimních táborů
31. březnaodevzdání účetních závěrek PS k 31. 12. 2018
14. květnavyúčtování 1. kola dotací - zájmové akce
16. květnaschvalovací listy táborů včetně map přístupu a kvalifikace HV
12. zářípřehled realizovaných letních táborů
 vyúčtování vybavení kluboven
10. říjnavyúčtování MTZ 3. kolo
22. říjnavyúčtování akce 2. kolo
vyúčtování nájmů a provozních nákladů kluboven
5. listopaduvyúčtování akcí o podzimních prázdninách

Uvedené termíny platí pro dodání na kraj, a to do 18:00 hodin. Nejedná se o datum odeslání poštou. Dotace došlé po těchto termínech budou z vyúčtování vyřazeny.

Akce 1. kolo - 1. 1. - 14. 5.
Akce 2. kolo - 15. 5. - 21. 10.

Číslo rozhodnutí: 0028/1/NNO/2018