Pro vedoucí

Termíny závazné pro PS v roce 2021

31. březnaodevzdání účetních závěrek PS a inventarizace, provedených k 31. 12. 2020
dodání hlavní účetní knihy za rok 2020
11. květnavyúčtování 1. kola dotací - jednodenní a vícedenní akce
25. května
ZMĚNA TERMÍNU
schvalovací listy táborů včetně map přístupu a kvalifikace HV
16. zářípřehled realizovaných letních táborů - platí pro všechny PS, které pořádaly tábory
7. říjnavyúčtování MTZ na základě realizovaných táborů
11. říjnavyúčtování Programu podpory pravidelné oddílové činnosti - PROČ
předložení vyúčtování dotace účtujícím subjektem přímo na Ústředí Pionýra
možné odevzdávat průběžně, čím dřív tím líp. Ideálně do prázdnin.
2. listopaduvyúčtování 2. kola dotací – jednodenní a vícedenní akce
vyúčtování dotace nájmy a provozní náklady kluboven a dalších prostor pro činnost
9. listopaduvyúčtování akcí o podzimních prázdninách
15. listopaduvyúčtování Vnitřního výběrového řízení – neinvestiční opravy a údržba objektů
předložení vyúčtování dotace účtujícím subjektem přímo na Ústředí Pionýra
16. listopaduvyúčtování vzdělávacích dní – konečný termín. Účtuje se průběžně do 30 dnů po realizaci.


Nové Pokyny pro čerpání dotací a Formuláře najdete zde.

Uvedené termíny platí pro dodání na kraj a to do 18:00 hodin. Nejedná se o datum odeslání poštou. Dotace došlé po těchto termínech budou z vyúčtování vyřazeny.