Akce

JmKOP - Hlavní vedoucí dětských táborů

Datum:3. - 5.11.2023
Místo konání:Údolní 58a
Popis akce:

Kurz Hlavního vedoucího dětského tábora nabízí možnost získat rady a informace nezbytné pro přípravu a provoz tábora. Na kurzu se účastníci dozví veškeré potřebné informace k tomu, jak vést přípravu i realizaci letního tábora, na co nezapomenout a na co si dát pozor nejen z hlediska administrativního, ale také bezpečnostního, hygienického, právního a provozního.

Z právního hlediska vysláním pracovníků na školení splní provozovatel tábora klauzuli "poučení osoby pro výkon funkce".

K úspěšnému absolvování kurzu a získání osvědčení je nutné se účastnit všech částí kurz, splnit závěrečný test na 75% a odevzdat písemnou práci, která musí být zkontrolována a odsouhlasena.

 

Podmínka účasti:

Účastníci školení musí u prezence předložit nebo dopředu zaslat čitelně oskenované:

- výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce

- potvrzení PS nebo vysílající organizace o alespoň roční praxi u dětského oddílu a alespoň tříleté praxi v některé funkci na letním táboře.

- zdravotní způsobilost k výkonu funkce potvrzená ošetřujícím lékařem

- věk účastníka musí být minimálně 21 let v době zahájení tábora v roce 2024

 

Upřesnění termínů:

V pátek od 17.00 prezentace, přednášky začínají  17.30 - 20.30, sobota 9.00 - 20.00, neděle 9.00 - 18.00 (Tyto časy jsou orientační, upřesní se na školení).

- V průběhu školení se domluvíme na termínu závěrečných zkoušek.

- Účast na školení je povinná všechny tři dny. 

Typ akce:Vzdělávací
Pořadatel:11 Jihomoravská krajská organizace Pionýra
Věk účastníků:20
Cena:300 Kč pro členy Pionýra / 1000 pro nečleny
Předpokládaný počet účastníků:25