Akce

JmKOP - Instruktorák podzim 2021

Datum:17. - 21.11.2021
Místo konání:Místo bude doplněno, pro účastníky zatím tajné, rodičům bude oznámeno na vyžádání.
Popis akce:

KURZ SE SKLÁDÁ Z NĚKOLIKA ČÁSTÍ:

  • Setkání ve středu 17.11.2021
  • prodlouženého víkendu čtvrtek 18. 11. 2021 (odjezd odpoledne) - neděle 21. 11. 2021.

Ve středu 17. 11. 2021 se sejdeme na Údolní ulici - sídlo Krajské rady Pionýra - čas upřesníme.

Kurz obsahuje informace o práci instruktora v oddíle, hry a aktivity, které vedou k motivaci účastníka pracovat v neziskové organizaci s dětmi. Kurz je prvním a základním seznámením s pedagogikou, psychologií, organizací schůzek, propagací, bezpečností práce s dětmi, první pomocí, hospodařením v oddíle, komunikaci s dětmi a rodiči a dal. Kurz je také místem seznámení účastníků s jinými začínajícími instruktory. Tyto kontakty umožňují vzájemnou výměnu zkušeností, poznání jiných vzorů a zahájení spolupráce mezi oddíly.

Kurz má 25 míst, ale je možné si přihlásit i jako náhradník, pro případ uvolnění místa.

PODMÍNKY:

- členové spolku mají přednost (platí registrace v RISP)
- 15 let
- předpoklad práce v oddíle jako instruktor v tomto, či příštím školním roce
- včasné zaplacení účastnického poplatku
- účast na všech částech kurzu
- domácí samostatný úkol - zadání před kurzem
- maximálně 4 lidé z jednoho oddílu

Podmínky možno konzultovat a ve výjimečných případech pozměnit (např. při nízkém počtu přihlášených). ORGANIZÁTOŘI SI VYHRAZUJÍ TRVAT NA PODMÍNKÁCH.

DOMÁCÍ SAMOSTATNÝ ÚKOL: Podmínkou kurzu je navštívení schůzky jiného oddílu a vypracování jejího hodnocení. Schůzku popište dle osnovy, kterou najdete v příloze přihlášky.

Návštěvy si domlouvejte sami, či po dohodě s vašimi vedoucími. Zamyslete se nad všemi body, i když vám přijdou podobné. Zprávu budete členit do bodů a jednotlivé body hodnotit. Na "návštěvě" můžete pomáhat s programem, či se zapojit dle domluvy s vedoucím oddílu nebo tím, kdo vede schůzku. Předem se domluvte na návštěvě - telefonicky, mailem - ale "nepřepadejte" bez upozornění. Na jednom programu (schůzce) můžete být pouze dva lidé z jednoho oddílu. Zprávu vypracujte elektronicky a zašlete nejpozději v pátek 12. 11. 2021 na adresu Sými Šperkové: sima.sperkova@gmail.com. V případě, že se na žádnou cizí schůzku z hygienických důvodů nedostanete, vypracujte osnovu na vaši schůzku a zamyslete se nad prací svou a svých kamarádů.

V případě, že nebudete moci kurz absolvovat v daném termínu a jste již přihlášeni, odhlaste se prosím, co nejdříve, ať mají možnost jiní zájemci.

Je nutné absolvovat kurz po celou dobu jeho trvání. Alkohol je na akci zakázán.

Typ akce:Vzdělávací
Pořadatel:11 Jihomoravská krajská organizace Pionýra
Věk účastníků:15 - 17
Cena:500 Kč pro členy Pionýra / 1500 pro nečleny
Předpokládaný počet účastníků:25