Akce

INSTRUKTORÁK - jaro 2020

Datum:27.4. - 3.5.2020
Místo konání:Místo bude doplněno, pro účastníky zatím tajné, rodičům bude oznámeno na vyžádání :-)
Popis akce:

Kurz se skládá z odpoledního setkání v pondělí 27. 4. 2020, 16 - 20 hodin a prodlouženého víkendu čtvrtek 30. 4. 2020 (16 h) - neděle 3. 5. 2020 (18 h).

27. 4. 2020 se sejdeme v Lanovém centru PROUD v Brně Lesné.

https://www.lanovecentrum.cz/cs/brno/kontakt

Kurz obsahuje informace o práci instruktora v oddíle, hry a aktivity, které vedou k motivaci účastníka pracovat v neziskové organizaci s dětmi. Kurz je prvním a základním seznámením s pedagogikou, psychologií, organizací schůzek, propagací, bezpečností práce s dětmi, první pomocí, hospodařením v oddíle, komunikaci s dětmi a rodiči a dal. Kurz je také místem seznámení účastníků s jinými začínajícími instruktory. Tyto kontakty umožňují vzájemnou výměnu zkušeností, poznání jiných vzorů a zahájení spolupráce mezi oddíly.

KURZ MÁ 25 MÍST. Tedy ti, kteří jsou přihlášení na místě 26 - 30 jsou náhradníci!!

Účastnický poplatek je potřeba zaplatit do 10 dnů od přihlášení. V případě nezaplacení budou osloveni náhradníci.

PODMÍNKY:

- členové spolku mají přednost (platí registrace v RISP)
- 15 let
- předpoklad práce v oddíle jako instruktor v tomto, či příštím školním roce
- včasné zaplacení účastnického poplatku
- účast na všech částech kurzu
- domácí samostatný úkol - zadání před kurzem
- maximálně 4 lidé z jednoho oddílu

Podmínky možno konzultovat a ve výjimečných případech pozměnit (např. při nízkém počtu přihlášených). ORGANIZÁTOŘI SI VYHRAZUJÍ TRVAT NA PODMÍNKÁCH.

DOMÁCÍ SAMOSTATNÝ ÚKOL: Podmínkou kurzu je navštívení schůzky jiného oddílu a vypracování jejího hodnocení. Schůzku popište dle osnovy, kterou najdete v příloze přihlášky.

Návštěvy si domlouvejte sami, či po dohodě s vašimi vedoucími. Zamyslete se nad všemi body, i když vám přijdou podobné. Zprávu budete členit do bodů a jednotlivé body hodnotit. Na "návštěvě" můžete pomáhat s programem, či se zapojit dle domluvy s vedoucím oddílu nebo tím, kdo vede schůzku. Předem se domluvte na návštěvě - telefonicky, mailem - ale "nepřepadejte" bez upozornění. Na jednom programu (schůzce) můžete být pouze dva lidé z jednoho oddílu. Zprávu vypracujte elektronicky a zašlete nejpozději ve čtvrtek 23. 4. 2020 na adresu Sými Šperkové: sima.sperkova@gmail.com

V případě, že nebudete moci kurz absolvovat v daném termínu a jste již přihlášeni, odhlaste se prosím, co nejdříve, ať mají možnost jiní zájemci.

Je nutné absolvovat kurz po celou dobu jeho trvání. Alkohol je na akci zakázán.

Typ akce:Vzdělávací
Pořadatel:11 Jihomoravská krajská organizace Pionýra
Věk účastníků:15 - 17
Cena:500 Kč pro členy Pionýra / 1500 pro nečleny
Předpokládaný počet účastníků:30