Akce

Bradavice - škola čar a kouzel

Datum:19.7. - 5.8.2020
Místo konání:Borač u Tišnova
Popis akce:

Bohatý program pro děti je sestaven tak, aby většinu pobytu trávily v přírodě a odpočinuly si tak od ruchu měst a především moderní výpočetní techniky. Děti si užijí spoustu zábavných a netradičních her, lanových aktivit, sportovních zápasů i koupání. Skladba programu je vhodná jak pro chlapce, tak pro děvčata. Snažíme se o maximální využití času a hledáme aktivity, které jsou u dětí žádané. Celotáborová hra (CTHáčko) pomáhá vytvářet velikou měrou atmosféru celého tábora. Je připravována až s půl ročním předstihem, takže nás nemůže překvapit ani deštivé počasí. Při plánování a realizaci jednotlivých her bereme ohled na věk a možnosti každého dítěte, aby pro ně vše bylo především zábavou, ale též i zdrojem poznání. Na našich táborech je CTHáčko pojato jako soupeření mezi jednotlivými oddíly. V oddílech jsou zastoupena obě pohlaví všech věkových kategorií. 

Typ akce:Tábor
Web:https://www.7psborac.org/tabor-application/
Pořadatel:7. pionýrská skupina BORAČ
Věk účastníků:8 - 15
Předpokládaný počet účastníků:44