Pro rodiče a děti

21. PTO Hády

21. PTO Hády funguje pod skupinou 91. PS Hády v Brně Líšni. Klubovny se nachází mezi ZŠ Masarova a nákupním střediskem Albert. Oddíl se dělí na více družin, zejména podle věku dětí. Zaměřujeme se na tábornickou činnost, soužití s přírodou a rozvoj osobnosti.

V práci s dětmi vycházíme zejména z tradice E. T. Setona, tradic skautingu, zážitkové pedagogiky a Lipnických her. Všichni vedoucí a instruktoři jsou vyškoleni pro práci s dětmi a mají zkoušky akreditované MŠMT. Vedoucí a instruktoři prošli většinou jako děti skupinovými oddíly a udržují tak povědomí tradice, návaznosti a předávání zkušeností mladším kamarádům.

Naše činnost není pouze v pravidelné práci s dětmi na schůzkách. Neméně důležité je pořádání oddílových výletů, celoskupinových akcí, otevřených akcí, akcí pro vedoucí a instruktory a letních táborů. Mezi naše tradiční akce otevřené také pro líšeňskou veřejnost patří podzimní DRAKIÁDA, Mikulášská a Vánoční besídka spojená s krmením zvířátek v lese, víkendové lyžařské zájezdy, jarní úklid v lese na Hádech, který pořádáme společně s ostatními brněnskými skupinami, Velikonoční výlet a zejména letní stanové tábory na naší základně.

Pravidelně se také účastníme celoroční soutěže Zelená Liga, kde se setkávají ostatní brněnské pionýrské oddíly.

Informace o našem oddíle

Adresa klubovny: Masarova 11, Brno Vedoucí oddílu: Bára Peštuková
Termín schůzek: předškoláci - 1. třída: středa 16-18 hodin
2.-4. třída: čtvrtek 16-18 hodin
5.-6. třída: úterý 16-18 hodin
7.-9.třída: čtvrtek 17-19 hodin
Telefon: 605 573 408
Web stránky: http://www.pshady.cz Email: barbora@pestukova.cz

Fotky ze života oddílu

Adresa klubovny na mapě


Zvětšit mapu