Pro rodiče a děti

Adresář oddílů

32. PTO Severka
32. PTO Severka

Severka je pionýrský tábornický oddíl s dlouholetou tradici. Je zaměřený na turistiku, pobyt v přírodě, tábornictví, sportovní hry a vodáctví, ale provozujeme také jiné činnosti jako je zpívání, plavání, bruslení, horolezectví, lyžování, výlety na kolech a koních, návštěvy jeskyní, akce pro rodiče s dětmi aj.

Více informací

Zvídaví Lososi
Zvídaví Lososi

Zvídaví Lososi jsou poměrně nově vzniklým pionýrským oddílem (založen partou dlouholetých táborových pracovníků a hlavně kamarádů v roce 2014), který se pravidelně každý týden potkává na schůzkách, na kterých se učíme základní táborové dovednosti, hrajeme zajímavé hry a bavíme se spolu o nejrůznějších tématech, která nás zajímají.

Více informací