Články

Dračí smyčka 2018

23.01.2018 | Dračí smyčka 2018

V sobotu 24. února se uskuteční již tradiční akce brněnských pionýrů s příhodným názvem Dračí smyčka.

Úkolem závodníků nejrůznějších věkových kategorií je uvázat určené uzly v co nejkratším čase. Dvě nejstarší kategorie navíc mají uzlování značně těžší. Rádci musí uzly vázat se zavázanýma očima a soutěžící v kategorii O (old) si mohou pro zábavu zkusit uzlování za zády. Letos se na soutěži představí jedna novinka – automatické přístroje na stopování času. Každý závodník si tedy spouští a zastavuje čas sám, aby se zabránilo lidské chybě ze strany tzv. „stopkátorů“. Dobrovolníci z řad vedoucích budou jako rozhodčí pouze kontrolovat správnost uvázání uzlů.
Kromě vázání uzlů si závodníci potrénují jemnou motoriku při skládání origami a trénování netradičních uzlů. Součástí akce je i hlasování v soutěži Kosmův prostor, do které oddíly v tomto ročníku přihlašují svoje kroniky a zpěvníky. Již od měsíce ledna také probíhá hodnocení oddílových webů, jehož vyhlášení proběhne také na Dračí smyčce. Akce se bude konat v Modřicích a organizačního zajištění se ujal oddíl Brabrouci. Všichni milovníci uzlování se již těší a nezbývá nic jiného, než doufat, že si všichni soutěžní den užijí.


Zpět