Pro vedoucí

Termíny vyúčtování dotací v roce 2017

6. dubnavyúčtování zimních táborů
16. květnaschvalovací listy táborů včetně map přístupu a kvalifikace HV
 vyúčtování 1. kola dotací - zájmové akce
5. zářípřehled realizovaných letních táborů včetně přehledu o úhradách a platbách
 předložení opraveného 1. kola
5. říjnavyúčtování MTZ 3. kolo
 vyúčtování vybavení kluboven
2. listopaduvyúčtování 2. kola dotací (zájmové akce, nájmy a provozní náklady)

Uvedené termíny platí pro dodání na kraj, a to do 18:00 hodin. Nejedná se o datum odeslání poštou. Dotace došlé po těchto termínech budou z vyúčtování vyřazeny.