Pro vedoucí

Termíny vyúčtování dotací v roce 2020

17. březnavyúčtování zimních táborů
31. březnaodevzdání účetních závěrek PS k 31. 12. 2019 (odeslat KK včetně přílohy a inventarizace)
21. květnavyúčtování 1. kola dotací - zájmové akce
21. květnaschvalovací listy táborů včetně map přístupu a kvalifikace HV
15. zářípřehled realizovaných letních táborů (do 18 hodin)
8. říjnavyúčtování MTZ 3. kolo
22. říjnavyúčtování akce 2. kolo
vyúčtování nájmů a provozních nákladů kluboven
10. listopaduvyúčtování akcí o podzimních prázdninách

Uvedené termíny platí pro dodání na kraj, a to do 18:00 hodin. Nejedná se o datum odeslání poštou. Dotace došlé po těchto termínech budou z vyúčtování vyřazeny.

Akce 1. kolo - 1. 1. - 20. 5.
Akce 2. kolo - 21. 5. - 21. 10.