Články

Červnové Aktuality - omluva
02.07.2008 | Červnové Aktuality - omluva

Pravděpodobně jste všichni zaznamenali, že Vám tentokráte ve schránkách nepřistálo červnové číslo našich Aktualit. Bohužel shodou okolností se sešlo několik nepříznivých faktorů (pracovní vytížení, dovolená, odjezd na tábor apod.) a přestože Jiřka podklady připravila, nedošlo k vytvoření tiskové verze včas a verze pro uveřejnění na webu je teprve před dokončením.

Více informací

Co se právě děje v Jihomoravské radě dětí mládeže?
12.06.2008 | Co se právě děje v Jihomoravské radě dětí mládeže?

Uvědomuji si, že ačkoli jsem už druhým rokem aktivní v Jihomoravské radě dětí a mládeže, ještě jsem nepředstavila kolegům v Pionýru naši činnost, tak se to nyní pokusím napravit tímto článkem.

Více informací

Aprílový Zamilec 2008 aneb „bez práce nejsou koláče“
27.05.2008 | Aprílový Zamilec 2008 aneb „bez práce nejsou koláče“

Stalo se už tradicí, že se jednou ročně vydají pionýři z Brna-Řečkovic pomáhat přírodě - vždy jednou za dva roky se zapojují do akce "PTO čistí Moravský Kras", v sudých letech pak pomáhají "doma", tedy v Řečkovicích. I letos byl termín velké brigády naplánován aprílově na 6. dubna a díky nádhernému počasí se sešlo více než 50 malých i velkých pracovníků, členů a přátel PS Pionýr Řečkovice.

Více informací

Velikonoční slet strašidel na Svojanově
27.05.2008 | Velikonoční slet strašidel na Svojanově

Ze života 10.PTO Severka.
„Jednou za sto let se slétají strašidla na hrad Svojanov, aby zvolila svého vládce na příštích sto let.“ Tak zněl úvod víkendové hry, při které na zmíněný hrad vyrazil náš 10.pionýrský tábornický oddíl Severka a ze všech účastníků se rázem stali strašidláci. Nejprve bylo nutno se rozhodnout - do jaké skupiny strašidel patřím a jakým strašidlem chci být? Všichni podle svého zájmu museli absolvovat výběrové řízení, splnit nějaký úkol, který ověřil jejich schopnosti k dané roli. Pak si ještě vybrali nebo vymysleli jméno a na Svojanově se nám nakonec sešli:

Více informací

Mediální hvězdy? Ne, pionýři!
26.05.2008 | Mediální hvězdy? Ne, pionýři!

Ve čtvrtečním večerním zpravodajství mohli diváci spatřit Bambiriádní ostrovy. 22. 5. 2008 byl totiž zahájen 10. ročník této přehlídky možností pro volný čas. Nejen návštěvníky, ale i reportéry zaujala pionýrská expozice. Pionýr totiž na Střeleckém ostrově postavil kompletní stanový tábor, kde je možné si vyzkoušet všemožné táborové činnosti a když na někoho přijde hlad, může si tu i vyrobit nějakou táborovou pochoutku.

Více informací

Jak se píše do novin - ZPRÁVA
19.05.2008 | Jak se píše do novin - ZPRÁVA

Zpráva je útvar zpravodajský, tzn. měla by přinášet základní a nejdůležitější informace pro všechny příjemce. Základním požadavkem je proto OBJEKTIVITA – zpráva by neměla být citově zabarvená, nemá sdělovat pocity autora ani jeho názory a postoje. Má jednoduše informovat a používat co nejpřesnější výrazy (takže ne poetické opisy krásných vlahých letních nocí, kdy cvrčci cvrkali a hvězdy svítily a mezitím se šlo na stezku odvahy). Jasně, stručně, výstižně.

Více informací