Články

13.09.2011 | Informace z 32. jednání VV JmKRP, dne 28. 06. 2011

V programu jednání VV byly tradiční body - kontrola úkolů a prázdninová činnost i mimořádné záležitosti - projekt na OPVK nebo příprava Setkání PP.

Více informací

13.09.2011 | Výroční zpráva Pionýra v roce 2010

Pionýr pravidelně od roku 1997 vydává výroční zprávu, i přestože občanská sdružení tuto povinnost ze zákona nemají.

Více informací

01.09.2011 | Info z kraje 1.9.2011

Aktuální novinky při začátku nového pionýrského roku - dotace, volná klubovna, Setkání PP a Malá energetická akademie.

Více informací

34. PTO Tulák slaví své 30. narozeniny
19.08.2011 | 34. PTO Tulák slaví své 30. narozeniny

Brněnský pionýrský volnočasový oddíl slaví své výročí!

Více informací

15.06.2011 | Informace z 31. jednání VV JmKRP, dne 26. 05. 2011

Shrnutí nejdůležitějších bodů květnového jednání VV JmKRP - jednalo se o Setkání PP a volebním Parlamentu, údržbových projektech na našich nemovitostech, grantu OPVK, táborech atd.

Více informací

Kronika - Setonův závod
09.06.2011 | Kronika - Setonův závod

Jedinečná a bezprostřední výpověď dívčí družinky rádkyň, které se zúčastnili letošního Setonova závodu. Svoje zážitky nám prostřednictvím tohoto článku poskytla Sluníčko z oddílu Stezka.

Více informací