Články

15.06.2011 | Informace z 31. jednání VV JmKRP, dne 26. 05. 2011

Shrnutí nejdůležitějších bodů květnového jednání VV JmKRP - jednalo se o Setkání PP a volebním Parlamentu, údržbových projektech na našich nemovitostech, grantu OPVK, táborech atd.

Více informací

Kronika - Setonův závod
09.06.2011 | Kronika - Setonův závod

Jedinečná a bezprostřední výpověď dívčí družinky rádkyň, které se zúčastnili letošního Setonova závodu. Svoje zážitky nám prostřednictvím tohoto článku poskytla Sluníčko z oddílu Stezka.

Více informací

Tuláci a pegasáci vyrazili spolu na Hustej vejlet – aneb dobré oddíly spolupracují
02.06.2011 | Tuláci a pegasáci vyrazili spolu na Hustej vejlet – aneb dobré oddíly spolupracují

34. PTO Tulák a 172. PTO Pegas uspořádaly pro své starší děti (12+) víkendovou akci plnou dobrodružství, soutěživosti, ale i oddychu. Akce se odehrála v blízkosti Nedvědic na začátku května a byla motivována známým Indiana Jonesem – tak trochu…

Více informací

Pionýr na Bambiriádě 2011
27.05.2011 | Pionýr na Bambiriádě 2011

Jako každý rok patří poslední květnový víkend největší přehlídce volnočasových aktivit dětí a mládeže zvané Bambiriáda, kterou pořádá Česká rada dětí a mládeže. V některých městech začala Bambiriáda již ve čtvrtek, v jiných později, téměř ve všech je ale společná účast sdružení Pionýr.

Více informací

21. ročník Setonova závodu
18.05.2011 | 21. ročník Setonova závodu

V letošním květnu pro brněnské pionýry vyvrcholil soutěžní ročník Zelené ligy. Každý rok se na jaře koná tradiční Setonův závod, ve kterém si děti zkouší své získané znalosti a dovednosti.

Více informací

14.05.2011 | Informace z 30. jednání VV JmKRP, dne 28. 04. 2011

Shrnutí informací z jednání VV JmKRP - zprávy z JRDM, úpravy na Údolní, projekty, propagace, ...

Více informací