Články

Patnáctiletý ProRock
15.12.2014 | Patnáctiletý ProRock

Psal se rok 2000, 14. října, a v pražském klubu Prosek předstoupila před porotu I. ročníku, tehdy nejmladší soutěže Sedmikvítku, první z 16 finálových kapel. Do nově vzniklého festivalu mladých rockových kapel, kterých tehdy bylo celé ČR tolik, že by je člověk spočítal na prstech jedné ruky, se přihlásilo 23 kapel ze čtyř krajů ČR. Abychom tehdy dostali ProRock do povědomí a přilákali soutěžící, museli jsme rozeslat desítky dopisů na adresy DDM, sdružení, ZUŠ, ZŠ apod. Po skončení pilotního ročníku soutěže tehdy napsal novinář Petr Hnilo na stránkách rockového měsíčníku: „Pro Rock je pro tuzemský rock bezesporu velmi přínosná akce…“ a později s ním souzněl i redaktor a hudební kritik Jaroslav Špulák na stránkách Práva.

Více informací

Pionýrský Sedmikvítek - Folklorní tance
15.12.2014 | Pionýrský Sedmikvítek - Folklorní tance

Národní finále se konalo ve dnech 7. – 9. 11. 2014 v Chotěboři pod taktovkou Krajské organizace Pionýra kraje Vysočina. Celkem se zúčastnilo 352 účastníků. Další doprovodné kulturně-historické aktivity probíhaly v Jihlavě. A program byl připraven i pro vedoucí souborů – společná dílna s porotou. V té zasedali tři odborníci na folklorní tanec. Předsedkyní poroty byla Radka Erenbergerová (FoS ČR), členy poroty byli Josef Dospěl a Hana Šteidlová.

Více informací

Oblastní kolo Dětské Porty a Melodie již pošesté v Holešově
15.12.2014 | Oblastní kolo Dětské Porty a Melodie již pošesté v Holešově

Olomoucko-zlínská KOP a PS M. Očadlíka Holešov, ve spolupráci se SVČ – TYMY uspořádali 8. 11. 2014 již 6. ročník oblastního kola Dětské porty a Melodie – „Všetulské dostavník“. Do soutěže se přihlásilo celkem 30 soutěžících, z toho jedno duo a trio a pionýrský oddíl Kamarádi. Soutěžící byli rozděleni do třech věkových kategorií.

Více informací

Okříšský Sedmikvítek 2014
15.12.2014 | Okříšský Sedmikvítek 2014

K podzimu většinou patří sychravé počasí, dušičkový čas a očekávání Vánoc. V Okříškách již 13 let také krajské kolo Sedmikvítku. Naše Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky tuto soutěž pořádá, bez přestávek, 16 let. První tři ročníky se konaly pod názvem Dětská Porta, až později se naše skupina zařadila do systému postupových kol Pionýrského Sedmikvítku. V Okříškách pořádáme krajské kolo v oblastech – Dětská Porta, Melodie, Tanec, Výtvarná a rukodělná činnost a Fotografie. Tyto všechny oblasti se musejí vejít do jednoho listopadového víkendu. Dětská Porta a Melodie pravidelně zahajují tento soutěžní maraton, a to v pátek odpoledne, kdy musí být již vše přichystáno.

Více informací

Sedmikvítek v Kopřivnici
15.12.2014 | Sedmikvítek v Kopřivnici

Sedmikvítek je talentová soutěž pro pionýrské členy a pro veřejnost. V našem oblastním kole se soutěží v několika odvětvích: hudba, divadlo, foto-video, tanec, výtvarná činnost, Dětská Porta a literatura. Soutěží se dle věkových kategorií a ti nejlepší, vybraní porotou, dostali nominaci na účast v republikových finále.

Více informací

Pionýrský Sedmikvítek kvete i v listopadu
02.10.2014 | Pionýrský Sedmikvítek kvete i v listopadu

S podzimem začíná také období, kdy se naplno rozjíždí republiková finále jednotlivých soutěžních oblastí otevřené kulturní soutěže Pionýrský Sedmikvítek. Na různých místech republiky probíhají od listopadu do ledna.

Více informací