Články

Jihomoravští pionýři v dubnu změří síly v Setonově závodě

25.03.2018 | Jihomoravští pionýři v dubnu změří síly v Setonově závodě

Setonův závod je soutěž pro děti především z brněnských pionýrských tábornických oddílů - PTO. Každoročně ji pořádá Jihomoravská krajská organizace Pionýra. Letos se uskuteční v řečkovickém Zamilci (Zamilovaný hájek) a to v sobotu 21. dubna 2018. Této akce se každoročně účastní celkem přes 300 dobrovolníků, mládeže a dětí.

Závodníci zápolí v tříčlenných hlídkách. Náplní soutěže jsou nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti přežití v přírodě. Trasa závodu je přibližně 8 km dlouhá a závodníci se na ní setkají s 15 stanovišti dle věkových kategorií. Jak uvádí Jirka z oddílu 10. PTO Severka, jeden z letošních organizátorů: „Hlavním smyslem Setonova závodu je prověřit znalosti a dovednosti, které se děti na schůzkách ve svých tábornických oddílech naučí. Na jednotlivých stanovištích děti poznávají zvířata a rostliny nebo třeba vysílají morseovku. Kromě praktických dovedností má Setonův závod za cíl prověřit také sehranost týmu a rychlost s jakou všechny stanoviště absolvují.“

Setonův závod je závěrečnou a vrcholnou akcí roku brněnských pionýrů. Završuje totiž celoroční snažení v rámci soutěže Zelená liga. Je to tak pro děti z různých oddílů skvělá příležitost si nejen porovnat nabyté dovednosti s dětmi z jiných oddílů, ale také setkávat se a navazovat nová přátelství.

„Setonův závod bude letos zase určitě super! Líbí se mi, že se chodí po trojicích, takže se neztratím sám. Nejlepší stanoviště jsou uzly a zoologie. Netěším se na komáry v lese. Těším se na to, jestli vyhrajeme a taky na super atmosféru. Těším se na dobré jídlo!“ uvádějí děti z 10. PTO Severka, které letos budou závodit v kategorii S (starší).

Další informace o akci

Zpět