Články

Spojují nás rituály

11.03.2020 | Spojují nás rituály

Jsme v polovině našeho seriálu. Pečlivý čtenář už ví, co je to SPTO, jakou má historii, co je to Zelená liga nebo jaké jsou naše tradiční akce. Jestli ale existuje něco, co bez nadsázky dělá oddíly SPTO oddíly SPTO, pak jsou to rituály a zvyky.

Většina oddílů od založení až dodnes používá kroje. Šátky má každý oddíl jiné, stejně tak nášivky, vyjma znaku SPTO. V krojích se jezdí na výpravy, na táboře i společných akcích chodí na nástupy. Kroje jsou součástí naší identity, ukazují lidem, kdo jsme, co děláme, pro mladší děti bývají motivací ke splnění nejrůznějších zkoušek, odborek i získání šátku.

Šátek totiž děti často nezískají jen tak. Udělení předchází splnění nováčkovských zkoušek, ve kterých musí prokázat základní znalosti a tábornické dovednosti nebo jet na několik akcí. Ve spoustě oddílů pak nováček skládá slavnostní slib, někdy u táboráku u státní vlajky, jindy na nástupu, každopádně je to rituál, kterým se dítě stává právoplatným členem oddílu.

I samotné táboráky jsou spojeny s rituály, které jsou pro nás tolik důležité. Na stavbě mohutné pagody se podílí celý tábor i celý den, chystá se ohniště, kruhy z kamení, fagule, kytary… Slavnostní táborák se zapaluje s poselstvím a za zpěvu táborové hymny. Je až neuvěřitelné, jak klidné jsou najednou děti, které jindy nejdou utišit.

I když má každý oddíl tyto rituály odlišné a lze v současné době najít i oddíly, které kroje vyměnily za trička, jsou u nás silně zakořeněné. A věřím, že jsou to právě tyhle rituály a tradice, které nás drží pohromadě v oddílech i celém SPTO.


Slib – příklad: 32. PTO Severka
Slavnostně tu dnes slibuji na svou čest,
že se budu chovat tak, abych byl dobrým členem svého oddílu Severka.
V jeho jménu budu ctít pravdu a přátelství.
Nikdy neodmítnu pomoc svému kamarádovi
a vše živé v přírodě se naučím chránit, uznávat a milovat.

Zpět