Články

Pionýrské ohně hoří!

21.03.2020 | Pionýrské ohně hoří!

Na dnešní den byla připravena akce Zažehněme ohně, při které by pionýři po celé republice v jeden okamžik zapálili ohýnky i ohně všeho druhu. Pandemie akci překazila, ale ne tak úplně…

Opatření kvůli epidemii dopadají na celou naši společnost, Pionýr nevyjímaje. Pro nás jsou o to citelnější, že přicházejí v době, kdy si připomínáme 30. výročí obnovení samostatné činnosti, které jsme chtěli slavit po pionýrsku – hlavně činností a akcemi s dětmi a pro děti. To teď není možné. Neměli bychom ale propadat skepsi, protože svět se nezastavil a život musí jít dál.

Proto se dnes mnoho pionýrů propojí alespoň symbolicky a přes všechna omezení zažehnou plamínek či alespoň světýlko naděje a optimismu. Každý podle možností – někdo na zahradě, jiní opečou buřta na pánvi nebo třeba rozsvítí přesně v 16.30 žárovku, pošlou fotku na instagram či zveřejní video. Hlavní je, že budou vědět, že i přes obecně nutnou izolaci jsme spojeni pionýrskými myšlenkami a společně snáze překonáme nejrůznější potíže.

Přidejte se, ať nás dnes v 16.30 zažehne co nejvíc. :)

 

 

Zpět