Články

11 JmKOP

Propagační náramky
19.11.2008 | Propagační náramky

Ahoj vedoucí oddílů,

kolegové z PTO ve spolupráci s VV JmKRP připravili pro všechny naše oddíly možnost zakoupení propagačního předmětu pro členy Vašich oddílů.

Více informací

15.11.2008 | Propozice Dračí smyčka 2009

Druhá soutěž letošní Zelené ligy bude Dračí smyčka. Pořádá ji 32. PTO Severka a 66. PTO Brabrouci, kteří vás všechny zvou.

Více informací

Dobryoddil.cz pro všechny jihomoravské pionýry
09.11.2008 | Dobryoddil.cz pro všechny jihomoravské pionýry

Všechny jihomoravské pionýrské oddíly mohou od konce října využít internetový portál Dobryoddil.cz pro umístění upoutávky na svůj dobrý oddíl. Portál je určen rodičům, kterým záleží na tom, jak tráví volný čas jejich děti. Je tedy ideální cestou k oslovení rodičů Vašich budoucích členů.

Více informací

02.11.2008 | Grafický manuál Pionýra

Grafický manuál (dále jen manuál) je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity - CI) každé firmy, občanského sdružení nebo produktu. Manuál slouží jako základní informační zdroj o celostátně užívaných jednoticích prvcích sdružení Pionýr a jejich použití. Je vhodné jej do důsledků dodržovat. Jednotné používání loga zaručuje jednotnou prezentaci ve všech oblastech a je důležitou součástí vytváření vizuální podoby spolku Pionýr.

Více informací

30.10.2008 | Fotbálková liga

Zdravíme vedoucí a instruktory,
přicházíme k vám s nabídkou zajímavého turnaje ve stolním fotbálku, pořádaného PS Pionýr Řečkovice. Turnaj probíhá vždy v předem daný termín, případné výjimky je možné domluvit.

Více informací

21.10.2008 | Dotazník o spolupráci s rodiči

Milí kolegové,

jak víte, připravuje se vydání metodiky o aktivní spolupráci s oddílovými rodiči. Tento materiál by měl pomoci všem, kteří se do této oblasti činnosti chtějí pustit nebo už se do ní pustili.

Více informací