Články

11 JmKOP

17.09.2009 | Informace z 12. jednání VV JmKRP, dne 3. 9. 2009

Přítomni: M. Matyáš, J. Kačer, P. Dvořáček, P. Stolařová, K. Konečná
Omluven: J. Mlaskač, Z. Humpolík

Více informací

08.09.2009 | Info z kraje, 8.9.2009

Důležité informace k Setkání PP, Parlamentu JmKRP a Poselství 2009.

Více informací

30.06.2009 | Informace z 11. jednání VV JmKRP, dne 18. 6. 2009

VV jednal zejména o akcích - Bambiriáda, Setkání PP, Poselství 2009 aj.

Více informací

09.06.2009 | Informace z 10. jednání VV JmKRP, dne 28. 5. 2009

Výkonný výbor řešil účast na Poselství 2009, domluvu ohledně pozemků kolem budovy na Údolní 58a, likvidaci PS Tasovice a jiné...

Více informací

SPTO Brno soutěží o nejlepší oddílový web, pomozte rozhodnout svým hlasem!
21.05.2009 | SPTO Brno soutěží o nejlepší oddílový web, pomozte rozhodnout svým hlasem!

Cenu sympatie v soutěži oddílových internetových stánek udělují uživatelé internetu. Pomozte ocenit ty, kteří se oddílovým stránkám opravdu věnují.

Více informací

14.05.2009 | Rekapitulace Vize JmKOP

Na přelomu února a března 2008 uspořádal Výkonný výbor JmKRP setkání s názvem Vize JmKOP – strategie do roku 2013. Jeho členové a další zájemci z řad jihomoravských PS pomocí SWOT analýzy a s vedením kvalifikovaného lektora hodnotili silné a slabé stránky krajské organizace, zabývali se příležitostmi i hrozbami v oblasti práce s dětmi a mládeží a na jejich základě nastínili cíle a úkoly do příštích pěti let.

Více informací