Články

11 JmKOP

03.01.2010 | Informace ze 16. jednání VV JmKRP, dne 17. 12. 2009

Předvánoční schůzka výboru se nesla v polopracovním duchu. Loučivší se pracovnice kanceláře Jiřka Falková připravila svým nadřízeným drobné občerstvení a večer je ještě čekala společná vánoční večeře. Předtím se však mluvilo o rozpočtech, vzdělávání a informacích z Valného shromáždění JRDM.

Více informací

03.12.2009 | Informace z 15. jednání VV JmKRP, dne 26. 11. 2009

Informace z jednání ČRP, o registracích 2010, dotacích, rozpočtu JmKOP a dalších projednávaných otázkách.

Více informací

03.11.2009 | Informace ze 14. jednání VV JmKRP, dne 22. 10. 2009

Souhrn informací z říjnového jednání VV JmKRP - propagace, likvidace PS Tasovice, Revizní komise, vzdělávání, ekonomika.

Více informací

26.10.2009 | Info z kraje, 24.10.2009

Informace o nabídce gumových náramků, propagaci Dobrého oddílu v brněnských šalinách a plánech na další "galerijní šalinu" v příštím roce.

Více informací

01.10.2009 | Informace ze 13. jednání VV JmKRP, dne 24. 9. 2009

Po dlouhé době se začala tabulka úkolů VV místo prodlužování krátit. Ubývající kolonky má na svědomí jednak splnění mnoha úkolů roku 2009, ale také postupné rušení již nepotřebných. Nejnověji trvá z těch významnějších stále likvidace PS Tasovice a jednání s majiteli domu Údolní 58 o přístupu k naší budově. Klubko má rušno z důvodu organizování podzimních kurzů, k nimž přibyl instruktorák PS Boskovice a také přípravy projektu Ekopionýr.

Více informací

22.09.2009 | Info z kraje, 22.9.2009

Informace o podzimním Instruktoráku, Mezinárodním táboře 2010 a výzvě na obsazení volných funkcí ve VV ČRP.

Více informací