Články

29.06.2017 | FOTOSOUTĚŽ JIHOMORAVSKÉHO PIONÝRA 2017

„Focení je báječný způsob pro komunikaci a je to skutečně univerzální jazyk.“
„Jaký užitek má hloubka ostrosti, když chybí odpovídající hloubka pocitů.“
„Když fotíte, zkuste se otočit, nejlepší fotografie se může skrývat právě za vámi.“
A takových užitečných rad je celá spousta, nakonec je to ale na vás, co držíte přístroj v ruce. Dejte si čas, nespěchejte, klidně si sedněte nebo lehněte… zkrátka dívejte se kolem sebe. Nakonec i dobře vybírejte a upravujte drobné nedostatky.
Těšíme se na vaše zážitky!

Pravidla

Přihlašování fotek od 1. července do 30. září 2017.

Kategorie

 1. Ideály Pionýra: momentky s motivem Ideálů Pionýra.
 2. Pionýr fashion: momentky z akcí v pionýrské či oddílové módě (trička, košile, mikiny…)
 3. Video: video z pionýrských akcí o délce max. 5 minut.
 4. Pionýrská fotka na Facebooku
  • existuje typicky pionýrská fotografie?
  • všechny budou vyvěšeny na Facebooku, kde proběhne hlasování sympatie o cenu

Úplná pravidla Fotosoutěže jihomoravského Pionýra 2016

Úvodní ustanovení

Tento dokument („Pravidla“) stanoví úplná pravidla Fotosoutěže jihomoravského Pionýra 2017 (dále jen „Soutěž“).

Vymezení pojmů

Pro účely těchto pravidel se rozumí „Jihomoravský Pionýr“ - Pionýr, z.s. - Jihomoravská krajská organizace Pionýra, se sídlem v Brně, Údolní 58a, IČ: 708 43 198 („Pořadatel“).

Trvání Soutěže

Akce se koná v termínu 1. 7. – 30. 9. 2017 a v této době musí být odevzdány všechny fotografie.

Účastník Soutěže

Účastníkem se může stát pouze oddíl nebo klub pionýrské skupiny Jihomoravského Pionýra, případně celá pionýrská skupina (pokud se tak rozhodne a nepřihlásí se její jednotlivé oddíly nebo kluby). Každý takový účastník bude zastupován vybranou fyzickou osobou starší 18 let.

Účastníkem se výše jmenovaný stává předáním fotografií a splněním všech náležitostí.

Podmínky Soutěže

Fotky musí být pořízeny během školního roku 2016/2017 a na akcích účastníka.

Vyhlášené kategorie jsou:

 1. Ideály Pionýra
 2. Pionýr fashion
 3. Video
 4. Pionýrská fotka na Facebooku

Do kategorií 1 – 2 může být přihlášeno max. 10 fotografií za účastníka. V kategorii 3 mohou být přihlášeny maximálně 3 videa. Do kategorie 4 může být přihlášena pouze 1 fotografie za účastníka a může být shodná s fotografií z předchozích kategorií.

Podklady musí být předány v této podobě:

Fotky budou přijímány v sídle pořadatele, a to na CD nebo jiném datovém nosiči (flash, přenosný disk apod.),pomocí webového formuláře na fotosoutez.severka.cz nebo na email kancelar@jmpionyr.cz prostřednictvím služby pro zasílání dat (např. G-Disk, www.uschovna.cz, www.uloz.to apod.), ne jako příloha emailu, do předmětu emailu napište „Fotosoutěž 2017“.

Fotky budou zařazeny do soutěže, pouze pokud splní výše jmenované podmínky.

Výsledky budou zveřejněny na stránce Pořadatele a na Facebooku. Přihlášením do Soutěže dává Účastník souhlas s použitím fotografií k propagačním účelům Pořadatele a Pionýra a zároveň prohlašuje, že má k tomuto kroku oprávnění od osob zachycených na fotografiích a videozáznamech.

Hodnocení, výherce, výhry a předání výher

Hodnocení fotek v kategoriích 1. – 3. proběhne odbornou porotou, která bude min. 3 členná a fotky bude hodnotit bez znalosti jejich původu (anonymní číslování). V porotě budou zastoupeni odborníci z oblasti fotografování, marketingu, tisku apod. Při hodnocení bude přihlédnuto k následujícím kritériím:

Hodnocení fotek ve 4. kategorii bude probíhat veřejně na stránce Jihomoravského Pionýra na Facebooku (http://www.facebook.com/jmpionyr) v termínu 1. – 31. 10. 2017.

Výhrou v Soutěži jsou poukázky v celkové hodnotě 10 000 Kč, které budou rozděleny mezi výherce v kategoriích 1 – 3, a to na prvních 3. místech. Výhrou v Soutěži pro 4. kategorii na Facebooku bude pro 1. místo poukázka do pionýrského e-shopu E-moška v hodnotě 1 000 Kč.

Předání výher proběhne po vyhodnocení v sídle Jihomoravského Pionýra, výherci budou včas informováni.

Další podmínky Soutěže

Ze Soutěže budou vyloučeni Účastníci, kteří uvedou nesprávné údaje nebo Účastníci, u kterých bude podezření z jednání proti pravidlům fairplay.

Fotografie nesmí být označeny vodoznakem ani názvem Účastníka či akce, nebo jiným textem. Rozlišení fotografií musí být alespoň 300 dpi.

Na vydání výhry není právní nárok a vydání výhry se nelze domáhat právní cestou. Výhry nelze proplatit v hotovosti nebo je vyměnit za jiné plnění. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit stanovenou výhru jinou výhrou, která bude obdobná nebo srovnatelná s cenou stanovenou v těchto Pravidlech.

Pořadatel neodpovídá za jakékoliv vady na výhrách udělených v akci.

Tato Pravidla a další informace o akci budou po celou dobu jejího konání k dispozici na internetových stránkách Pořadatele. V případě pochybností o výkladu těchto Pravidel je rozhodující stanovisko Pořadatele.

V Brně dne 22. 6. 2017

Jak vybírat fotky

Zpět