Články

17.10.2016 | Děti ze Severky uklízely Bohunice

Parta sedmi dětí a dvou vedoucích se v sobotu 15.10. vydala sbírat odpadky po trase naučné stezky v Brně Bohunicích. Místní pionýrský oddíl se tak jako spousta dalších oddílů i jiných mládežnických skupin v celé České republice zapojil do dobrovolnického projektu 72 hodin, který si klade za cíl především zapojovat mladé lidi do aktivit, které jsou prospěšné pro okolí a společnost.

„Během několika hodin jsme v okolí sídliště i u břehu řeky Leskavy nasbírali dva plné pytle materiálu, který do přírody rozhodně nepatří. Našli jsme části oblečení, železné tyče nebo třeba i roli linolea.“ Uvedla spoluorganizátorka ze Severky Michaela Ruizlová.

Nad plnými pytli odpadků pak děti uvažovaly o problému znečišťování přírody i sídliště. „ Uvědomila jsem si, že každý odpadek, který někde odhodím, se po nějaké době může stát součástí velké skládky. Ode dneška se budu snažit nic nevyhodit mimo odpadkový koš, protože pak to dopadá tak, že keře jsou plné igelitů, které kvůli náročnému přístupu hned tak někdo neuklidí.“ Vyjádřila se jedna z účastnic a dlouholetá členka pionýrského oddílu Severka.

To, že taková akce má velký význam i z hlediska pedagogického, potvrzuje také iniciátorka celého bohunického úklidu Tereza Navrátilová: „Děti si po sobotní akci mnohem více váží svého okolí. Je jim jasné, že pokud nechtějí žít víceméně zahlceny odpadky, musí se k problému postavit čelem a udržovat v čistotě prostor, ve kterém žijí. Navíc je takový aktivní a herní vzdělávací postup přínosnější než pouhé debatování o problému.“

První účast v projektu 72 hodin splnila očekávání a tak se bohuničtí pionýři, pokud budou mít příležitost, do dalšího ročníku opět rádi zapojí.

Zpět